KOMUNIKAT DYREKTORA Z DN. 11 marca 2020

Opublikowano: March 11, 2020

Szanowni Państwo,

od dnia jutrzejszego zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, szkoła w dniach 12 i 13 marca zapewnia jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki przez te dwa dni. Szkoła w tych dniach funkcjonuje w stałych godzinach od 7.15 do 17.00.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego Rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do lat 8 uczęszczającym do tych placówek w wymiarze 14 dni.

Od 16 marca (poniedziałek) do 25 marca SZKOŁA ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.

Na ten moment nie zmienia się organizacja roku szkolnego – nie ma żadnych podjętych decyzji w sprawie przesunięcia egzaminu ósmoklasisty. Proszę jednak o uważne i systematyczne śledzenie wiadomości w e-dzienniku, na naszej stronie www szkoły oraz tutaj na fb. Na bieżąco będziemy Państwa informować o nowych wytycznych.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Habina
Dyrektor szkoły

  

Wszystkie wpisy