Akademia Zielonego Zajączka

Opublikowano: Wrz. 21, 2011

Zielony Zajączek dbający o bezpieczeństwo dzieci zyskał nowych przyjaciół. Są to uczniowie kl. I-III. W ramach konkursu Odblaskowa Szkoła przystąpiliśmy do akcji stworzonej przez Zielonego Zajączka.

Jej celem jest propagowanie w wesoły i jak najbardziej zrozumiały sposób bezpiecznego zachowania dzieci we wszystkich dziedzinach i chwilach życia. Poprzez wspólne czytanie, naukę wierszyków i zabawy przekazujemy najmłodszym uczniom wiedzę, która w sytuacjach zagrożenia może ich chronić. Najwięcej uwagi poświęciliśmy przepisom ruchu drogowego. Uczniowie spotykali się z Zielonym Zajączkiem podczas lekcji bibliotecznych. Obejrzeli prezentację multimedialną, w czasie której rozpoznawali znaki drogowe, rozmawiali o zasadach obowiązujących pieszych i rowerzystów, dowiedzieli się, jak zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym oraz w jaki sposób wzywać pomoc w razie potrzeby. Mieli również możliwość zagrać w kilka gier edukacyjnych.

Akcję objęło patronatem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Wszystkie wpisy