ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Opublikowano: June 19, 2020

W tym roku szkolnym 2019/2020, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, w dzień zakończenia roku szkolnego, czyli 26 czerwca 2020 nie będziemy mogli zorganizować tradycyjnej, uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej.

Świadectwa uczniów klas I - VII będą wydane rodzicom/prawnym opiekunom w małych grupach w ustalonych termiach. Szczegółowe informację prześlą wychowawcy.

Jeśli w szkole jest rodzeństwo, to wszystkie świadectwa odbiera rodzic/prawny opiekun u najstarszego z dzieci.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy odbiór nie jest możliwy w wyznaczonym czasie, rodzic/prawny opiekun zgłasza się po świadectwo do sekretariatu szkoły w pierwszym tygodniu września 2020. 

Uczniowie klasy VIII odbierają świadectwa i inne dokumenty osobiście od godz. 9:45 do 10:45.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (to znaczy: obowiązkowe maseczki, rękawiczki oraz dezynfekcję rąk po wejściu do szkoły) zapewniając tym samym bezpieczeństwo uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły.


TYLNE WEJŚCIE

Klasa

Ilość uczniów

Godzina wejścia

Uwagi

I

24

8:30 – 9:30

Podział klasy

II

25

9:45 – 10:45

Podział klasy

III

18

11:00 – 12:00

Podział klasy

V

21

12:15 – 13:15

Podział klasy

 

GŁÓWNE WEJŚCIE

Klasa

Ilość uczniów

Godzina wejścia

Uwagi

VI a

16

8:30 – 9:30

Podział klasy

VIII

15

9:45 – 10:45

Podział klasy

IV

10

11:00 – 12:00

 

VII

17

12:15 – 13:15

Podział klasy

VI b

14

13:30 – 14:30

 

Na zakończenie roku szkolnego zostaną odprawione msze św. w Kościele parafialnym w Białym Kościele

godz. 14:00 klasy 1-4

godz. 18:00 klasy 5-8

Dojazd do kościoła we własnym zakresie. 

Wszystkie wpisy