Konkurs „Stwórz grę planszową- Bezpieczny Internet”

Opublikowano: Feb. 5, 2021

Nasza szkoła jak co roku włącza się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021.

Samorząd uczniowski wspólnie ze świetlicą oraz biblioteką szkolną proponują Wam udział w konkursie na stworzenie gry planszowej, poświęconej bezpiecznemu serfowaniu po Internecie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie, zamieszczonym poniżej.

Zachęcamy do udziału.

 

W imieniu organizatorów Magdalena Zięcina

 

Regulamin Konkursu: ”Stwórz grę planszową - Bezpieczny Internet”

 

Informacje ogólne

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi.

2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Szkolny oraz Biblioteka szkolna.

3. Informacje na temat Konkursu oraz wyniki zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły: www.spww.pl oraz na Facebooku.

4. Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać po wręczeniu nagród.

 

Cel konkursu

Promocja wśród uczniów idei obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu:  www.dbi.pl

Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wspólna zabawa i nauka przy tworzeniu gry.

 

Warunki uczestnictwa

 • Tematyka gry planszowej dotyczy „Bezpiecznego Internetu”.
 • Gra planszowa może być wykonana przez jednego ucznia lub grupę uczniów
 • Prace zgłoszone do konkursu powinny być samodzielnie wykonane przez autora.
 • Oceniane będą tylko te prace, które zawierają: tytuł, czytelną planszę do gry oraz przejrzystą instrukcję. Można dołączyć do gry dodatkowe karty.
 • Grę do konkursu uczestnik, bądź uczestnicy zgłaszają do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – p. Przemysława Rysia na teren szkoły w terminie podanym
  w harmonogramie.
 • Zgłaszane gry powinny być opisane wg wzoru:
  • tytuł; autor/autorzy;  ilustrator;  liczba graczy oraz ich wiek;  opis gry
 • Gra powinna być  zabezpieczona w pudełku, na którym znajduje się tytuł gry. Wewnątrz należy umieścić szczegółową instrukcja gry.
 • Format planszy do gry – do A2. Plansza do gry może się rozkładać.

 

Kryteria oceny gry

 • oryginalność i samodzielność,
 • estetyka wykonania,
 • zgodność z tematem konkursu,
 • przejrzystość zasad gry.

 

Nagrody

Pośród zgłoszonych do konkursu gier jury przyzna:

 • nagrodę główną
 • 3 wyróżnienia

 

Harmonogram:

 • 5 lutego 2021 r. - ogłoszenie konkursu na stronie szkoły oraz Facebooku
 • do 19 lutego 2021- czas na wykonanie pracy do konkursu
 • 22 – 23 lutego 2021 - dostarczenie na teren szkoły zabezpieczonej gry
 • 25 lutego 2021 - ogłoszenie wyników Konkursu na stronie szkoły i Facebooku.

 

Organizatorzy

Wszystkie wpisy