BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE!

Opublikowano: Dec. 2, 2021

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów 1 grudnia odbyły się warsztaty, których celem było przekazanie dzieciom z klas 1-5 jak właściwie poruszać się po drogach publicznych.

Dzięki współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej z Wielkiej Wsi, Fundacji Prodriver i OSK Auto-fart mogliśmy w sposób praktyczny doświadczać wielu sytuacji i uczyć się sposobów udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie byli podzieleni na trzy zespoły, które kolejno odwiedzały przygotowane dla nich stacje. Pierwsza stacja była na sali gimnastycznej, gdzie zbudowano miasteczko drogowe, które pozwoliło przyswoić dzieciom podstawowe zasady poruszania się na drodze. Na drugiej stacji uczniowie oglądali filmy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa połączone z pogadanką prowadzącego. Trzecią stację przygotowali nasi strażacy z Ochotnicza Straż Pożarna Wielka Wieś gdzie przeprowadzili dla dzieci warsztaty z pierwszej pomocy!
Na zakończenie 3-godzinnych spotkań przed szkołą odbyła się symulacja wypadku drogowego. Na szczęście nieostrożnego misia, który był poszkodowanym w tym wypadku, uratowali nasi niezawodni Strażacy.
Z tego miejsca serdecznie dziękujemy prowadzącemu Jerzemu Smagale oraz Robertowi Barysowi za rzetelnie przeprowadzone warsztaty oraz sponsorom, którzy je dofinansowali tj. lokalnym firmom Bozbi oraz Bamet!
Dziękujemy!

 

Wszystkie wpisy