SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Opublikowano: Dec. 10, 2021

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU podsumowało swoją działalność w pierwszym półroczu roku szkolnego.

Szkolne Koło Wolontariatu to projekt realizowany od początku tego roku szkolnego. Daje on możliwość angażowana się uczniów w różnorakie działania wolontaryjne. Ideą wolontariatu jest nieodpłatne niesienie pomocy osobom i instytucjom, poświęcenie swojego czasu i pomysłów dla dobra innych. Jest to doskonały sposób na uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych i skierowanie ich zaangażowania, sił i energii do czynienia dobra.
W naszej szkole rozpoczęliśmy akcję zbierania plastikowych nakrętek, która będzie kontynuowana przez cały rok szkolny. Szkoła nawiązała współpracę z Domem Dziecka w Przybysławicach. Zorganizowana w październiku zbiórka artykułów kosmetycznych, chemicznych, szkolnych i słodyczy spotkała się z dużą zainteresowaniem. Zebrane produkty ułatwią dzieciom codzienne funkcjonowanie. Obecnie trwa zbiórka długoterminowej żywności dla Domu Dziecka. W październiku z inicjatywy klasy 7 odbył się charytatywny kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczony był na wsparcie podopiecznego hospicjum Alma Spei. Jest to jeden z wielu elementów szerszej akcji pod nazwą Szkoła z Pasją Pomagania w ramach której planowane są kolejne działania o których na bieżąco będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej szkoły i facebooka. Gościliśmy pracownika fundacji Alma Spei, który przybliżył uczniom ideę wolontariatu. Opowiedział o tym kim są pacjenci hospicjum i dlaczego warto pomagać. Uczniowie wyszli również z inicjatywą Gwiazdki dla zwierzaka - zbiórki karmy, koców i zabawek dla psów ze schroniska. Aktualnie prowadzona jest zbiórka odzieży i koców dla podopiecznych krakowskiego schroniska dla bezdomnych pod nazwą Nasza meta – ciepła skarpeta. W ramach działań Samorządu uczniowskiego przez cały rok szkolny trwa konkurs klasowy Nasza klasa jest najlepsza, którym klasy zbierają punkty za określone działania. Samorząd uczniowski wyszedł z inicjatywą organizowania Dnia Narodów, w ramach którego uczniowie przygotowują dekoracje i ciekawostki na temat różnych krajów. We współpracy ze świetlicą i biblioteką zorganizowany został Dzień Pluszowego Misia oraz konkurs plastyczny Miś – bohater bajki. W ramach wolontariatu uczniowie klas 6 - 8 uczestniczą w zajęciach świetlicowych pomagając młodszym kolegom w nauce i organizują dla nich gry i zabawy. Wolontariuszki z klasy 7 przygotowały i przeprowadziły wróżby andrzejkowe w klasach 1- 3. Delegacje z klas 7 i 8 w okresie Święta Zmarłych udały się na Cmentarz Parafialny w Białym Kościele aby uporządkować grób, którym od lat opiekuje się nasza szkoła. Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na znak pamięci o tych, którzy odeszli.
Wolontariat szkolny to wartościowa alternatywa do spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi. Uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, integruje społeczność lokalną i szkolną, uczy tolerancji i otwartości. Podejmowana przez uczniów aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i jest ważna ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.

Wszystkie wpisy