LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI!

Opublikowano: Jan. 3, 2022

W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasz szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000zł!

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To działanie zmierzające do rozwoju innowacyjności i kompetencji przyszłości - kreatywnych i technicznych.
Do końca 2021 roku udało się wydatkować część środków: między innymi zakupiono wyposażenie podstawowe tj. drukarkę 3D, mikrokontrolery, sprzęt audio-wideo. W ramach wyposażenia dodatkowego zakupiono m.in. pracownie robotyki LEGO(R) Education dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8 umożliwiające naukę przedmiotów STEAM, edukację językową, społeczną i emocjonalną.
Wsparcie finansowe i zakupione dzięki niemu nowoczesne narzędzia umożliwią naszym uczniom rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych oraz przyczynią się do kształtowania i rozwijania zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia.

Wszystkie wpisy