„Kot w tarapatach”

Opublikowano: March 16, 2022

Ruszyła kolejna edycja programu edukacyjno – profilaktycznego „Kot w tarapatach”, opracowanego w „Krakowskim Ośrodku Terapii”. Programem objęta została klasa I naszej szkoły, która będzie w nim uczestniczyć przez cały okres edukacji wczesnoszkolnej.

Celem programu jest budowanie bezpiecznej więzi z wychowawcą klasy i innymi dziećmi. Program stworzony jest w oparciu o teorię przywiązania, pomaga rozwijać zdolność rozumienia stanów umysłowych dziecka, właściwie odczytywać zachowania dziecka i intencje jego zachowania, łączyć umiejętności wychowawcze z wiedzą na temat rozwoju psychicznego dzieci.
Duży nacisk w programie kładziony jest na potrzeby rozwojowo-relacyjne dzieci, aby uczestnicząc w programie mogły: nawiązać bezpieczne i bliskie relacje, twórczo integrować się z grupą klasową, pomagać sobie nawzajem i dbać o własne granice, kształtować zdolność do zwracania się o pomoc do dorosłych.

Program realizują pedagog, psycholog szkolny we współpracy z wychowawcą klasy.

 

M. Dominiak

Wszystkie wpisy