Małopolski Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy

Opublikowano: Nov. 8, 2011

17 października 2011r. dwoje uczniów z klasy VI i czworo z klasy V przystąpiło do rozwiązywania zadań konkursowych obejmujących treści podstawy programowej z przyrody dla klas IV – VI.

Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Karolina Udziela – uczennica kl. V. W  ten sposób  znalazła się na liście wśród 758 najlepszych przyrodników z małopolskich szkół podstawowych. Życzymy jej sukcesów w etapie rejonowym, który odbędzie się 19.XII.2011r. Przypomina się, iż co roku organizowany jest konkurs przyrodniczy i mamy nadzieję, że liczba pasjonatów przyrody wzrośnie!

nauczyciel przedmiotu: B. Marzec

Wszystkie wpisy