Programy profilaktyczne w naszej szkole

Opublikowano: March 24, 2022

23 marca uczniowie klas młodszych i starszych wzięli udział w warsztatach profilaktycznych.

Bajka profilaktyczna Agnieszki Grzelak „Cukierki” i opracowany na jej podstawie program profilaktyczny przybliżyły dzisiaj dzieciom klas młodszych podstawowe informacje na temat  środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. 

W klasach VII i VIII realizowano debatę „Smak życia, której celem było dostarczenie młodym ludziom  informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.


Olek Monika

Wszystkie wpisy