Rekrutacja do klasy I

Opublikowano: Marzec 5, 2019

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja odbędzie się w dniach 8-25 marca 2019r. w godz. 8-15.00

Nabór i rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
    lub
  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Pobierz: medialibrary/2019/02/ZgŁoszenie_dziecka_do_klasy_pierwszej_szkoŁY_podstawowej_na_rok_szkolny_2019-2020.pdf (plik pdf, rozmiar: 969.3 KB)
Pobierz: medialibrary/2019/02/Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_klasy_pierwszej_2019-2020.pdf (plik pdf, rozmiar: 982.8 KB)
Pobierz: medialibrary/2019/02/Harmonogram_rekrutacji_2019-2020.pdf (plik pdf, rozmiar: 357.9 KB)
Pobierz: medialibrary/2019/02/Uchwala_w_sprawie_okreslenia_kryteriow_postepowania_rekrutacyjnego_w_Gminie_Wielka_WieŤ.pdf (plik pdf, rozmiar: 407.4 KB)
Pobierz: medialibrary/2019/02/Zalaczniki_do_uchwaly.pdf (plik pdf, rozmiar: 264.4 KB)

Wszystkie wpisy