Spotkanie integracyjne

Opublikowano: Gru. 14, 2018

12 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie integracyjne trzech szkół biorących udział w projekcie "Zielony dom w dobrym guście" w Szkole Podstawowej nr 30 w Krakowie.

W spotkaniu wzięły udział dzieci z:


Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Konarskiego z Wielkiej Wsi, kl. VI

 
Szkoły Podstawowej nr 30 im. K. Pułaskiego z Krakowa, ul. Konfederacka 12, Kl. IV a, b, c

 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie im. W. Dolańskiego, ul. Tyniecka 6, kl. VI-VII

Wszyscy spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, witając się wzajemnie i poznając, pytając  kto skąd przybył i jak ma na imię. Po prezentacji dzieci usiadły na przygotowanych ławkach i krzesłach - te stały bliżej ekranu dla osób niedowidzących. 
Wstęp do wykładu był wyjaśnieniem dlaczego spotkaliśmy się wszyscy razem i co będziemy robić. Spotkaliśmy się dla omówienia projektu wnętrz domku ze słomy i z gliny w Prądniku Korzkiewskim i wykonania wspólnie zaprojektowanego wnętrza w przyszłym roku. Beneficjenci obejrzeli zdjęcia z procesu budowy niewielkiego domku (5x4 m) od momentu postawienia konstrukcji drewnianej, poprzez wypełnienie ścian kostkami słomy, powstanie dachu aż po tynkowanie gliną maszynowo i ręczne.  Dzieci zobaczyły jak ich rówieśnicy uczestniczyli w warsztatach tynkowania gliną ścian zewnętrznych, jak się uczyły dobierać odpowiednie proporcje piasku, gliny i wody, wyrabiać masę i tynkować pacami i rękami. Obejrzały również stan istniejący domku z elewacją zewnętrzną pokrytą mozaiką ceramiczną wykonaną przez dzieci ze szkoły z ul. Tynieckiej podczas zeszłorocznego projektu.


Po omówieniu miejsca wybudowania domku, czyli w dolinie rzeki Prądnik, na działce gminnej, w pobliżu estrady i placu zabaw, obok szlaku rowerowego do Parku Ojcowskiego zaczęliśmy wymyślać funkcję dla tego domku. W 3 grupach dzieci wypisały propozycje funkcji: edukacyjną, wypoczynkową i pomocniczą przy estradzie. Spisały również potrzebne meble i rzeczy, które powinny być przydatne w tym miejscu. Wszystkie prace pisemne zostały zebrane dla dalszych prac nad projektowaniem wnętrza projektu wykonawczego.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy i patroni medialni projektu:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i Niedowidzących w Krakowie

Gmina Wielka Wieś

Szkoła Podstawowa im. Ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Radio RMF Classic- współpraca redakcyjna

Kulturatka.pl

Fundacja Szansa dla Niewidomych
 
Magazyn Integracja
 
Niepelnosprawni.pl

 

 


Wszystkie wpisy