Uroczystość otwarcia boiska

Opublikowano: Sept. 25, 2012

Początek roku szkolnego 2012/2013, 22 września na stałe zapisze się w dziejach kroniki szkoły jako dzień niezwykły. W tym czasie zaszczycili nas swoją obecnością Wójt Gminy Wielka Wieś Pan Tadeusz Wójtowicz, zastępca Wójta Pan Krzysztof Wołos, dyrektorzy szkół, radni Gminy Wielka Wieś. Uroczystość otwarcia boiska rozpoczął ceremoniał szkolny- wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu szkoły. Dyrektor szkoły Pani Marta Stochalska- Budzyn uroczyście powitała zaproszonych gości.

więcej »

Trzeci rok z odblaskami !!!

Opublikowano: Sept. 24, 2012

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi przystąpiła do III edycji konkursu „Odblaskowa szkoła” organizowanego przez Małopolską Wojewódzką radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski.

więcej »

Wycieczka do teatru

Opublikowano: Sept. 19, 2012

Jak stać się „prawdziwym”? Na to niezwykłe pytanie odpowiadają zabawki w przedstawieniu „Aksamitny królik”, które uczniowie z kl. 0 i I obejrzeli 19 września w Teatrze Lalki, Maski i Aktora Groteska.

więcej »

Zaproszenie

Opublikowano: Sept. 17, 2012

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi serdecznie zaprasza na uroczystość otwarcia boiska szkolnego, która odbędzie się 22 września 2012r. o godz. 9.30

więcej »

Bezpieczni pierwszoklasiści

Opublikowano: Sept. 16, 2012

Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w dniu 14 września zorganizowane zostało spotkanie pierwszoklasistów z funkcjonariuszem policji p. Zbigniewem Zającem.

więcej »

Rozpoczęcie roku szkolnego

Opublikowano: Sept. 3, 2012

"Witaj szkoło, przyjaciółko! Czas tak szybko bieży. Znów otwierasz swe podwoje dla całej młodzieży."

więcej »

"LEPSZY START" w Gminie Wielka Wieś

Opublikowano: Sept. 1, 2012

W dniu 03.07.2012 roku w Krakowie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Wójtem Gminy Wielka Wieś, podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu systemowego „Lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

więcej »

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Opublikowano: Sept. 1, 2012

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.nr 256, poz 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr XXXIX/179/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś, przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

więcej »

Rodzaje kosztów refundowanych przez stypendia szkolne

Opublikowano: Sept. 1, 2012

Stypendia szkolne wypłacane przez gminy mogą być przyznawane w dwóch podstawowych formach:

więcej »

Zmiana kryterium dochodowego i wysokości stypendium szkolnego

Opublikowano: Sept. 1, 2012

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2012 r. pod pozycją 823 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie to wprowadza nowe kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w kwocie 456 zł, uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego – obowiązuje od 1 października 2012 r.

więcej »

WITAJ SZKOŁO 2012/2013

Opublikowano: Aug. 29, 2012

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

więcej »

Informacja Kierownika GOPS w Wielkiej Wsi

Opublikowano: Aug. 27, 2012

Szanowni Państwo, z dniem 4 września 2012 roku, w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Gmina Wielka Wieś rozpoczyna dożywianie dzieci i uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz realizujących obowiązek szkolny w szkołach pozagminnych.

więcej »

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2012/2013

Opublikowano: July 17, 2012

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 706) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ogłasza się możliwość skorzystania z takiej pomocy za pośrednictwem szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

więcej »

Szóstoklasiści żegnają szkołę

Opublikowano: July 2, 2012

Już szmat drogi przebytej za nami, bardzo długi, więc żegnać się trzeba … – tymi słowami 29 czerwca 2012 uczniowie klasy VI uroczyście pożegnali nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanki z klas młodszych.

więcej »

KONAR triumfuje po raz drugi!

Opublikowano: June 19, 2012

Dziennikarze Gazety Krakowskiej po raz drugi wyróżnili KONARA w konkursie JUNIOR W DRUKU 2012.

więcej »