Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - Priorytet 2

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych(szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)"  Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. w wysokości 3000,00 zł. Punktacja wniosku wynosiła 93,89. Na etapie przygotowywania wniosku biblioteki szkolne przygotowały listę najpotrzebniejszych lektur i nowości książkowych, które zostaną zakupione w ramach programu. Ważnym elementem w trakcie realizacji projektu będą działania związane z popularyzacją czytelnictwa w Gminie Wielka Wieś.

Kluczowym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.

Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych  i szkolnych w celu zwiększenia poziomu/zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup.

W tym roku partnerami projektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi są: Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi oraz Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele.

Tekst: GBP