To nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u. Program jest odzewem na spadający poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Intencją autorów tego przedsięwzięcia jest to, aby lekcje WF-u były prowadzone w ciekawy sposób i by stały się szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. W założeniu zajęcia obowiązkowe (lekcje WF), jak i dodatkowe mają być bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. W związku z tym, nasza szkoła we wrześniu 2014 roku dołączyła do grona Szkół Stowarzyszonych z Programem. Chcemy w ten sposób pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i umożliwia wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programu przy użyciu blogów nauczycielskich, na których szkoły opisują swoje działania. Wyjątkową rolę w programie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego, którzy razem z uczniami sprawdzają w praktyce wspólne pomysły, tworząc internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF.

Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.

Mateusz Stasiowski

 http://blogiceo.nq.pl/somol/