SZÓSTOKLASIŚCI ŻEGNAJĄ 

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 

 

     "Czego trzeba żałować,

      Gdy przyjdzie stąd odejść?

      Wszystkiego."

          Tymi słowami szóstoklasiści uroczyście pożegnali swych młodszych kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Wierszem i piosenką podziękowali wszystkim, którzy troszczyli się o ich naukę, wychowanie i bezpieczeństwo. Ciepłe słowa skierowali do rodziców, dziękując im za wsparcie w realizacji obowiązku szkolnego. Wychowawca i Pani dyrektor pogratulowały szóstoklasistom wysokiego wyniku ze sprawdzianu. Miłym wydarzeniem dla absolwentów były życzenia i drobne upominki od uczniów kl. V. Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom kl. V i IV. Za uzyskane, wysokie wyniki w nauce uhonorowani zostali książką, dyplomem i nagrodą dyrektora szkoły oraz wójta - za średnią ocen 5,3. Podsumowując bogaty dorobek szkolny Pani Dyrektor podkreśliła szczególny wkład pracy rodziców, dziękując im za wspieranie działalności szkolnej i klasowej.      

    Wraz z zakończeniem roku szkolnego odbyło się również ogłoszenie wyników konkursu "Uczeń na medal". Ten zaszczytny tytuł uzyskali: Natalia Wiącek z kl. III i Adrian Śliwa z kl. V. W nagrodę otrzymali złoty medal i dyplom oraz bilet do kina. Najlepszym sportowcom i szachistom Pani Dyrektor wręczyła statuetki i dyplomy.

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH WAKACJI. DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!     

 


 

WYCIECZKA DO WARSZAWY

      W czerwcu, tuż przed zakończeniem roku szkolnego grupa uczniów z kl. III, IV, V i VI pod opieką nauczycieli, uczestniczyła w kulturoznawczej wycieczce po Warszawie. Głównym celem zwiedzania był Zamek Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza, budynek Sejmu RP, Pomnik Małego Powstańca, Teatr w Starej Pomarańczarni, Kościół św. Katarzyny i św. Anny, Pałac Kultury i Nauki, Pałac w Wilanowie a także wspaniały park - Łazienki królewskie. Atrakcją wycieczki było zwiedzanie nie tylko zabytków, którymi Warszawa może się pochwalić, ale też budynków nowoczesnej architektury. Jednym z nich był gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, na którego dachu założono ogrody otwarte dla spacerowiczów. W trakcie dwudniowego pobytu w  stolicy uczniowie skorzystali również z jazdy metrem.  Niezapomniane wrażenia długo pozostaną w pamięci uczestników wyjazdu przedwakacyjnego.   

organizatorzy wycieczki

 


 

 

 

PROFILAKTYKA W SZKOLE - 

zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

 

     W roku szkolnym 2009/2010 w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego w   ramach realizacji Programu Profilaktycznego przeprowadzono zajęcia, w trakcie których uczniowie klas  0 – VI zapoznali się z zagrożeniami w życiu codziennym, sposobami zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Cele programu zostały zrealizowane w drodze pogadanek, pokazów multimedialnych, np. „Szanuj zdrowie – ratuj życie", projekcji filmu instruktażowego „Niebezpieczne zabawy”. Szkoła przystąpiła również do projektu UNICEF-u „Bądź bezpieczny”, w ramach którego dzieci wykonały z różnych materiałów plastycznych logo bezpiecznej zabawy. W ramach realizacji Programu Profilaktycznego odbył się egzamin na kartę rowerową, przeprowadzony przez policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Zielonkach. Ostatnią inicjatywą podjętą w bieżącym roku szkolnym była prelekcja prowadzona przez aspiranta z OSP - "Bezpieczeństwo na wakacjach". Uczniowie zapoznali się ze sposobami zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w czasie wycieczek i zabaw.    

 Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji!

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

  W ramach realizacji projektu unijnego 18 czerwca odbyły się zajęcia warsztatowe: „Organizacje Ekologiczne w Polsce i na Świecie”. 

   Celem zajęć było poznanie organizacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz poszukiwanie informacji o założycielach Organizacji Zielonych. Zaproszone wolontariuszki z krakowskich szkół: Marlena, Ula i Ania przygotowały dla uczestników zajęć prelekcję nt. kampani prowadzonych przez międzynarodową niezależną organizację GREENPEACE tzn. "Zielony Pokój". Prelegentki pokazywały kolejno na slajdach główne misje organizacji tj. globalne ocieplenie, morza i oceany, substancje toksyczne, GMO -  organizmy modyfikowane genetycznie oraz odnawialne źródła energii. Pokazy przeplatane były licznymi zabawami ekologicznymi i prezentacją przyrządów. Wszystkich zachwyciło działanie baterii słonecznych, jako alternatywnego ekologicznego źródła energii. Historia Misia Pandy była podsumowaniem zajęć warsztatowych. Maskotka misia posłużyła również na wskazanie symbolu Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody. Loga innych organizacji ekologicznych opracowały w postaci plakatu  uczennice kl. VI i posłużą w wykorzystaniu na lekcjach przyrody. 

Dziękujemy wolontariuszkom za przeprowadzenie wspaniałych zajęć!

 opiekun grupy: B. Marzec

 


 

UCZEŃ NA MEDAL

      W podsumowaniu V edycji wyboru ucznia na medal zwycięzcami w walce o "złoto" w czerwcu okazali się: Kamil Żuchowicz - kl. I, Justyna Wierzbicka - kl. II, Natalia Wiącek - kl. III, Karolina Hojda i Katarzyna Parszywka - kl. IV, Adrian Śliwa - kl. V oraz Katarzyna Regulska - kl. VI.

   W czwartek, 17 czerwca na apelu szkolnym odbyło się wręczenie dyplomów sportowych dla wyróżnionych zawodników kl. IV i V, podsumowanie konkursu ogólnopolskiego "Olimpus - język angielski" oraz wręczenie uczestnikom dyplomów. Najwyższy wynik w sesji wiosennej konkursu uzyskała Natalia Żujew i Anna Tomczyk z kl. VI. GRATULUJEMY! 

Zwycięzcy gminnych konkursów plastycznych: Adrian Śliwa, Piotr Witek i Julia Kwiecień zostali uhonorowani drobnymi nagrodami rzeczowymi.  Samorząd szkolny dokonał podsumowania całorocznego konkursu czystości. W tej kategorii I miejsce zdobyła kl. V. Podsumowano również konkurs na wybór nauczyciela w kategorii "Promienny uśmiech", "Bratnia dusza", "Złota piła". Nauczycielom, którzy uzyskali honorowy tytuł Samorząd szkolny wręczył dyplomy.   

organizator apelu K. Nowak

 


 

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

 w SZKOLE

      Dnia  15  czerwca  2010r.  został  przeprowadzony  egzamin  praktyczny  na  kartę    rowerową. W ramach wychowania komunikacyjnego uczniowie poznali znaki drogowe i ogólne zasady ruchu drogowego. Po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej i uzyskaniu zaliczenia na arkuszu zaliczeń mogli przystąpić do części praktycznej. Umiejętność prowadzenia roweru oraz stosowania wiedzy w praktyce sprawdził na placu manewrowym  policjant z Komendy Policji w Zielonkach. Wszyscy zdający uzyskali wynik pozytywny i stali się posiadaczami „Karty Rowerowej” – dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania rowerem. Prowadzący egzamin z przyjemnością obserwował wzorowe zachowanie młodych użytkowników dróg i życzył im bezpiecznej jazdy. 

Dziękujemy pracownikom Komendy Policji w Zielonkach za umożliwienie przeprowadzenia egzaminu na terenie naszej placówki.

nauczyciel techniki

 


 

 

 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

 

 

     

      Dnia 14 czerwca 2010r. w ramach lekcji wychowania fizycznego Samorząd Szkolny przy pomocy nauczyciela wf-u przeprowadził Szkolny Turniej Piłki Nożnej. Klasy grały systemem "każdy z każdym", a w roli sędziów stanęli uczniowie. Atmosferę turnieju podniosło spotkanie kl. V z VI, gdzie ostatecznie piątoklasiści zajęli I miejsce.

      Gratulujemy kondycji sportowej!      

                                            opiekun grupy: K. Nowak             

 

 


 

 

JUBILEUSZ SZKOŁY

   10 czerwca 2010 r. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi obchodziła jubileusz 10-lecia nadania placówce imienia ks. Stanisława Konarskiego oraz prawa posiadania sztandaru.

Mottem uroczystości stały się słowa ks. St. Konarskiego: 

"WYCHOWANIE JEST POTĘŻNYM ŚRODKIEM KSZTAŁTOWANIA CZŁOWIEKA I JEGO MORALNOŚCI". 

Uroczystą mszę św. celebrował proboszcz parafii w Białym Kościele – ks. Marian Matusiak. Miło nam było gościć na uroczystości wójta gminy – p. Tadeusza Wójtowicza, zastępcę wójta – p. Krzysztofa Wołosa, sołtys Wielkiej Wsi – p. Teresę Wierzbicką, radnych – p. Adama Chochoła i Ryszarda Nawarę, kierownika GOKiS-u – p. Elżbietę Seweryn, księdza proboszcza, dyrektorów szkół i przedszkoli gminy Wielka Wieś, przedstawicieli Straży Pożarnej, emerytowanych nauczycieli wraz z byłym dyrektorem – p. Stanisławem Jaszczykiem, przedstawicieli Klubu Seniora, projektodawców sztandaru, Radę Rodziców i in. "Żywą oś czasu ks. St. Konarskiego" obrazującą życie i bogaty dorobek patrona przeplatały tańce w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły. Część oficjalną gali zakończono odśpiewaniem hymnu szkoły, skomponowanego na cześć jubileuszu. Dorobek minionego dziesięciolecia zaprezentowano w postaci projekcji multimedialnej „10 lat z imieniem i sztandarem” i informatora szkolnego. Spektakl słowno-muzyczny wraz z oprawą graficzną przygotowała P. Piotrowska przy udziale nauczycieli.

Pani dyrektor podziękowała gościom, organowi prowadzącemu i całej społeczności szkolnej za przygotowanie i udział w jubileuszowej uroczystości.

organizatorzy uroczystości

 


 

DZIEŃ DZIECKA 2010

      W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka została zorganizowana wycieczka do Centrum Edukacyjno - Muzealnego w Ojcowskim Parku Narodowym. Wszyscy z zainteresowaniem podziwiali wystawy i wsłuchiwali się w przekaz słowny komentatora i pracowników ośrodka dydaktycznego OPN. Zwiedzanie ekspozycji rozpoczęło się projekcją filmu w technologii 3D - "Powstanie Doliny Prądnika". Następnie oglądaliśmy kolejno sale: Kras, Jaskinia, Makieta i Diora. Tak wspaniała wycieczka pozostanie na długo w naszej pamięci!

organizator imprezy: K. Nowak

 


 

UCZEŃ NA MEDAL

      W ostatnim dniu maja zakończył się w naszej szkole IV etap konkursu  UCZEŃ   NA MEDAL.  W ciągu dwóch ostatnich miesięcy uczniowie mogli zdobywać punkty-medale za różne formy aktywności opisane w regulaminie konkursu. Najlepsi zostali nagrodzeni na apelu ogólnoszkolnym medalami i otrzymali tytuł Ucznia na Medal. Są to: 

Kuba Hojda - kl. I 

Wiktoria Chwast - kl. II 

Natalia Sobocińska - kl. III

Agnieszka Piechowicz - kl. IV

Adrian Śliwa - kl. V

Katarzyna Regulska - kl. VI 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY I CZEKAMY NA PODSUMOWANIE WYNIKÓW! 

Na apelu szkolnym uhonorowano dyplomami kapitanów drużyn w piłce ręcznej oraz przedstawicieli klasy VI na rzecz akcji WOŚP

opiekun samorządu: K. Nowak 

 


 

W FILHARMONII

      

       24 maja uczniowie kl. 0, I i III mieli okazję obejrzeć przedstawienie o Fryderyku Chopinie wystawione przez filharmonię krakowską w ramach zajęć „Sekrety muzyki”.

Młodzi widzowie poznali rodzinę państwa Chopinów, w której wychowywał się i dorastał Fryderyk. Kolejne etapy życia wybitnego polskiego kompozytora przeplatane były jego utworami powstałymi w dzieciństwie, jak również w latach późniejszych. Uczniowie zapoznali się z brzmieniem fortepianu, skrzypiec i wiolonczeli. Usłyszeli także kilka pieśni autorstwa F. Chopina (m. in. „Życzenie”). Na zakończenie wysłuchali Poloneza As-dur, który to utwór rozbrzmiewał w czasie ostatniego koncertu Chopina w ojczyźnie przed wyjazdem za granicę.

Burzą oklasków nagrodzony został występ muzyków, a w szczególności tych najmłodszych – odtwórców roli Frycka.

Zachęcamy do wizyt w filharmonii!

 


 

DLA MAM W DNIU ICH ŚWIĘTA

     

Dziękujemy Ci, Mamo, za Twój trud,

codzienne starania i miłość,

dziękujemy Ci, Mamo, za to,

że jesteś.

 

Takie słowa płynące prosto z serca wypowiadają wszystkie dzieci w tym uroczystym dniu. Uczniowie naszej szkoły życzyli swym mamom wielu radosnych chwil, a wraz z życzeniami przygotowali najcenniejszy upominek: prezentację uzdolnień artystycznych. Piękne wiersze i radosne piosenki przeplatały się z niezwykle oryginalnymi układami tanecznymi opracowanymi na rytmice i zajęciach tańca towarzyskiego szkoły Carmen. Atrakcyjne stroje młodych artystów to dzieło ich mam. Z okazji zbliżającej się 10 rocznicy nadania imienia szkole zorganizowanych zostało kilka konkursów. Poznaliśmy laureatów:

 • konkursu plastycznego „Szkoła w przyszłości”
 • konkursu wiedzy o ks. Stanisławie Konarskim
 • konkursu „Gazetka klasowa o patronie szkoły”.

Nagrody ufundowali rodzice.

Dzieci własnoręcznie wykonały prezenty, które wręczyły mamusiom z gorącymi życzeniami zdrowia, radości i uśmiechu. Do życzeń przyłączają się nauczyciele i pracownicy szkoły. Uroczystość odbyła się 21 maja 2010.

 Organizatorzy 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

 


 

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

      W poniedziałek, 17 maja uczniowie klasy "0" wybrali się do Straży Pożarnej. Mimo deszczowej aury wyjazd był bardzo ciekawy i udany. Wszyscy mieli okazję zobaczyć jak strażacy otrzymują sygnał alarmowy i ruszają do akcji. Każdy podziwiał samochody i sprzęt pożarniczy. Po tej wycieczce na pytanie "Kto zostanie strażakiem?" - wszystkie ręce były w górze i jednogłośnie dzieci odpowiedziały "Ja ..." 

       Organizatorzy wyjazdu dziękują tacie Kuby Piekusa za zorganizowanie zwiedzania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Krakowie.

Opiekun klasy "0"

 


 

Śladami Patrona Szkoły cz. II

       W ramach przygotowań do obchodów 10-lecia nadania imienia i prawa posiadania sztandaru w maju zrealizowano następujące projekty:

      1. Konkurs wiedzy "Ks. St. Konarski - życie i działalność". Wyniki: I msc. - kl. VI, II msc. - kl. V, III msc. - kl. IV.

      2. Konkurs plastyczny "Szkoła przyszłości". Prace wyróżnione: N. Maciejczyk, N. Marek, Ł. Wojtal - kl. "0"; K. Żuchowicz, K. Marynko, A. Żurek - kl. I; W. Bańdo, M. Tomczyk, M. Kowalska - kl. II; N. Sobocińska, K. Kaczor, K. Głuch kl. III; A. Piechowicz, K. Kaźmierowski, K. Parszywka - kl. IV; B. Knapik, J. Pancewicz, P. Witek - kl. V; A. Nabagło  - kl. VI.

      3. Konkurs na gazetkę klasową "Patron szkoły". Wyniki konkursu: I msc. - kl. II, II msc. - kl. "0", III msc. - kl. I, wyróżnienie za estetykę - kl. III, wyróżnienie za ogólne wrażenie artystyczne - kl. VI, wyróżnienie za pomysłowość - kl. V, wyróżnienie za bogactwo treści - kl. IV. Uczestnikom konkursów gratulujemy wytrwałości!    

      4. Wycieczka "W trosce o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży". Trasa: Złotniki /kościół, w którym ks. St. Konarski został ochrzczony/, Żarczyce Duże /Obelisk upamiętniający miejsce narodzin patrona/, Klasztor Ojców Cystersów /relikwie pierwszego polskiego Kronikarza Wincentego Kadłubka/, Jędrzejów - Muzeum Przypkowskich /prezentacja najstarszych starodrukóww w nawiązaniu do historii Polski/, Nagłowice - Muzeum Dworek Mikołaja Reja /wystawa literacko - biograficzna/.

      Zwieńczeniem realizacji powyższych projektów będzie uroczystość jubileuszowa - 10 czerwca 2010r.   

organizatorzy projektu

 


 

 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

Przyrodnicy uczestniczą w rajdzie po Ojcowskim Parku Narodowym

         W ramach zajęć przyrodniczo-ekologicznych w czwartek 6 maja 2010r. odbyła się wycieczka  szlakami  OPN  w  ramach  realizacji  programu edukacyjnego "Zlot Nietoperzy 2010". Celem rajdu było uczestniczenie w konkursie wiedzy obejmującej zagadnienia związane z przyrodą, geografią, historią terenów OPN. W czterech pkt. kontrolnych zespoły: "Stokrotki" - S. Sosin, W. Piechowicz, A. Nabagło, K. Regulska; "Jaskiniowcy" - P. Ciszewski, M. Kulesza, P. Witek, B. Knapik; "Muchomorki" - A. Tomczyk, N. Żujew, D. Kozień, M. Parszywka  zdobyły kolejno po 23, 21 i 20 pkt/24 możliwych. Mimo dość wysokiej punkcji nie uzyskaliśmy czołowych miejsc, ale liczy się wiedza i operatywność jaką nasi uczniowie posiadają! 

Gratulujemy odwagi i dobrej kondycji!

opiekun grupy: B. Marzec

 


 

 

KONSTYTUCJA 3 MAJA

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO

CO ŚWIECIŁAŚ NAM NAD KRAJEM

I W ZIMOWĄ NOC NIEWOLI    

WIOSNĄ JAŚNIAŁAŚ I MAJEM  

      W piątek, 30 kwietnia społeczność szkoły uroczystym apelem przygotowanym przez uczniów klasy szóstej uczciła 219 rocznicę Uchwalenia Ustawy Rządowej, która do historii przeszła pod nazwą Konstytucji 3 maja. Szczególnego charakteru obchodom święta nadały recytowane wiersze i śpiewane pieśni patriotyczne.

Organizator apelu: A. Witek

 


 

Śladami Patrona Szkoły

       W dniach 26 - 27 kwietnia 2010r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili Kościół Przemienienia Pańskiego - Klasztor Pijarów w Krakowie. Spotkanie prowadził ks. Tomasz, a odbyło się ono w ramach przygotowań do obchodów 10 - lecia nadania imienia i prawa posiadania sztandaru szkoły. Uczniowie poznali strój pijarów, ich zajęcia codzienne oraz dorobek w kształceniu młodzieży. Ważnym wydarzeniem było zapoznanie się z historią wmurowania serca ks. St. Konarskiego oraz zwiedzenie krypty w podziemiach kaplicy. Druga część wycieczki poświęcona była zwiedzaniu Collegium Maius. Tutaj uczniowie mogli uczestniczyć w interaktywnej wystawie "Świat zmysłów". Niniejszy wyjazd stanowił 1 część projektu - "Stanisław Konarski - w trosce o nauczanie i wychowanie młodzieży".

organizatorzy wycieczki

 


 

DZIEŃ ZIEMI 2010

      

         22 kwietnia uczniowie kl. IV i I przygotowali uroczysty apel poświęcony kolejnym obchodom Dnia Ziemi. W trosce o dobro Ziemi młodzi ekolodzy szczególną uwagę zwrócili na szacunek do otaczającej nas przyrody i potrzebę aktywnego działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska. Apel zakończono piosenką w wykonaniu uczniów klasy pierwszej. 

organizatorzy apelu

 


 

Spotkanie autorskie z Joanną Olech

       W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielkiej Wsi, 19 kwietnia  2010r. odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów kl. I - III z pisarką i ilustratorką książek dla dzieci - p. Joanną Olech. W spotkaniu wzięli udział również uczniowie z SP w Bęble. Dzieci z zaciekawieniem słuchały fragmentów książek czytanych przez autorkę. Wszyscy uczestniczyli w konkursie nt. znajomości lektury. Miłym akcentem spotkania były nagrody, słodycze i oczywiście autografy od Pani Joanny. 

     Dzieci dziękując za wizytę,  wręczyły autorce kwiaty i własnoręcznie wykonane prace plastyczne z wizerunkiem Pompona. Mamy nadzieję , że spotkanie z pisarką jest wspaniałą motywacją do czytania książek! 

organizatorzy spotkania

 


 

 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

Przyrodnicy poszerzają wiedzę o Ojcowskim Parku Narodowym

    W ramach zajęć warsztatowych przyrodniczo-ekologicznych w piątek, 16 kwietnia 2010r. odbyła się prelekcja prowadzona przez pracowników Ośrodka Edukacyjnego O P N nt. "Przyroda, kultura, historia O P N". Celem zajęć było uzmysłowienie uczniom bogactwa i różnorodności gatunkowej flory i fauny. Prezentacja multimedialna "Avifauna O P N" przybliżyła uczniom biologię życia ptaków, których liczebność na tym terenie szacuje się na ok. 100 gatunków. Uczniowie z zainteresowaniem rozpoznawali ptaki po ich wyglądzie zewnętrznym lub głosie. W części praktycznej zajęć  uczniowie ćwiczyli rozpoznawanie ważnych obiektów terenu parku o znaczeniu przyrodniczym, kulturowym i historycznym.      Udostępnione materiały dydaktyczne wraz z opisem i  komentarzem pozwoliły na  poszerzenie wiedzy o unikatowych osobliwościach krajobrazu najbliższej okolicy.   

Forma zajęć z prezentacją odbyła się dzięki współpracy naszej szkoły z dyrekcją OPN i pracownikami w zakresie edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

opiekun grupy: B. Marzec

 


 

UCZEŃ NA MEDAL

             W środę, 7 kwietnia odbyło się podsumowanie III edycji konkursu szkolnego "Uczeń na medal". W tym dniu wręczono na apelu szkolnym medale kolejnym finalistom. Oto najlepsi uczniowie w tej konkurencji: Monika Galon - kl. I, Maria Tomczyk - kl. II, Natalia Wiącek - kl. III, Julia Kwiecień i Agnieszka Piechowicz - kl. IV, Adrian Śliwa - kl. V,  Katarzyna Regulska kl. VI.       

Kolejnych medalistów poznamy w maju! Gratulujemy honorowej walki.

organizator K. Nowak 

 


 

życzy społeczność Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi

WIELKA WIEŚ, 2010  


 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

       W ramach realizacji projektu unijnego 26 marca odbyła się przyrodniczo-ekologiczna wycieczka do Muzeum Botanicznego. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez pracownika U J p. Kamila Kulpińskiego na temat "Egzotyki z wypraw tropikalnych".          Ze stałych eksponatów muzealnych szczególne zainteresowanie wzbudziła szafa entomologiczna licząca 150 lat a wykonana z małych fragmentów drzew całego świata.        Pod kierunkiem przewodnika uczniowie poznawali ciekawe gatunki sagowców z ery mezozoicznej oraz uczyli się rozpoznawać drzewa iglaste po pniach i szyszkach. Sukcesywnie zdobywali wiedzę o różnorodności roślin obszarów afrykańskiej sawanny. Miłym akcentem wycieczki był spacer po Ogrodzie Botanicznym i poznanie zwiastunów wiosny zwłaszcza na niewielkim fragmencie buczyny. Przed rozwojem tych drzew można podziwiać kwitnące rośliny runa np. fioletowe kokoryczki. Spotkanie z florą krajową i egzotyczną okazało się bardzo przydatnym źródłem informacji. 

opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn

 


 

NA WAWELU

      

        23 marca 2010 roku dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w zajęciach muzealnych pt. „Rycerze i damy” na Wawelu. W zbrojowni poznały tajniki rycerstwa, dowiedzieli się o roli rycerzy w społeczeństwie i obowiązkach wobec króla swojej damy. Dzieci poznały elementy uzbrojenia, broń oraz różne formy walki. Omówiona została także postać damy, jej zajęcia i rola w życiu rycerza. Na zakończenie pobytu w zbrojowni każdy chłopiec został pasowany na rycerza a dziewczynka na damę.

Zachęcamy do rodzinnego zwiedzania Wawelu.

 


 

Witaj Wiosno! 

             W poniedziałek, 22 marca w naszej szkole odbyło się "Powitanie Wiosny". Aby uczcić ten dzień, uczniowie postanowili przebrać się w kolorowe stroje. Każda klasa przygotowała i przedstawiła program o tematyce wiosennej. Klasę reprezentował przedstawiciel przebrany za "Panią" lub "Pana Wiosnę". Jury w składzie: A. Gałczyk - Sukta, M. Chwast i W. Gofron wybrało najciekawszą prezentację. Po wesołym pokazie ostatecznie I miejsce zdobyła klasa V, II - Oddział Przedszkolny oraz III miejsce klasa II. Nad przebiegiem konkursu czuwała przedstawicielka SU Ania Nabagło. Zwycięzcom zostały wręczone dyplomy zaprojektowane przez Pawła Witka i Szymona Janeckiego. Jak co roku impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów!

Opiekunowie Samorządu

 

 


 

III EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

,,KOBIETA W MOWIE, PIŚMIE I OBRAZIE''

 

             19 marca 2010 roku w naszej szkole odbyła się III edycja międzyszkolnego konkursu, w którym uczniowie mogli sprawdzić swoje siły „w mowie, piśmie i obrazie”.      Celem konkursu było uzmysłowienie zainteresowanym atrakcyjności języka, bogactwa form wyrazu tej samej treści, rozwijanie poczucia estetyki: słowa, pisma i obrazu. 
        
Konkurs uzyskał wsparcie ze strony WSiP, Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wśród jury zasiedli: zastępca wójta - p. Krzysztof Wołos - patronujący całemu przedsięwzięciu, p. Marta Duda (nauczyciel plastyki), p. Joanna Patej (kierownik Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi), p. Paulina Piotrowska (nauczyciel j. polskiego).

W konkursowych zmaganiach wzięło udział dwadzieścioro uczniów-zwycięzców szkolnych eliminacji. Walczyli o zaszczytne miejsca i wyróżnienia w dwóch kategoriach. Ostateczny rozrachunek konkursu „Kobieta w mowie, piśmie i obrazie” prezentował się następująco:

Konkurs literacki:

I miejsce: Szumiec Justyna kl. V SP Modlnica

II miejsce: Regulska Katarzyna kl. VI SP Wielka Wieś

III miejsce: Sroka Damian kl. VI SP Bębło

wyróżnienie: Windys Justyna kl. VI SP Biały Kościół

Wiersz autorstwa K. Regulskiej

Zwariowana kobieta

Włos brązowy panna miała, ale się przefarbowała.

Najpierw była załamana i do szkoły iść nie chciała.

Ileż było płaczu, zgrzytu…Dosyć tego dobrobytu!

Gdy weszła do sali, wszyscy na nią spoglądali

Myśląc: „Co to za paskuda od wiewiórki bardziej ruda!?”

Ona się tym nie przejmuje, w photoshopie zretuszuje.

Gdy ją Kuba ujrzał w holku – „Zejdź mi z oczu, ty potworku!”

Ona wcale niezrażona, wdzięczy się przed nim niczym żona.

Jak podają szkolni paparazzi, póki co są w separacji.

   Konkurs plastyczny:

I miejsce: Witek Sabina kl. IV SP Modlnica

II miejsce: Kwiecień Julia kl. IV SP Wielka Wieś

III miejsce: Chmura Klaudia kl. V SP Będkowice

wyróżnienie: Gąska Anna  kl. IV SP Będkowice

wyróżnienie: Janas Róża kl. VI SP Modlnica

 Koordynator konkursu: P. Piotrowska

 

 


 

KAŻDY UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W WIELKIEJ WSI WIE,

 CO ROBIĆ Z ZSEE

             W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy piątej przystąpili do realizacji Programu Edukacyjnego „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”, powstałego we współpracy z ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W trakcie realizacji programu uczniowie uczestniczyli na specjalnie przygotowanych zajęciach, wzbogaconych projekcją krótkich filmów, prezentacją plakatów, grami dydaktycznymi. W ten sposób dowiedzieli się nie tylko, co oznacza skrót ZSEE, ale też uświadomili sobie, jak ogromny jest to problem dla współczesnego świata.

        Podsumowaniem programu stały się wykonane plakaty i tematyczna gazetka. Na apelu ogólnoszkolnym, 15 marca za swoje zaangażowanie uczniowie otrzymali dyplomy. Plakat wykonany przez A. Łukasik, A. Grzybowską, E. Hojdę, A. Żurek, J. Pancewicz weźmie  udział w konkursie „ Świat bez elektrośmieci”, organizowanym przez pomysłodawców projektu.

Szkolny koordynator programu: P. Piotrowska

 

 


 

NAJMŁODSI W TEATRZE

      

        Uczniowie Oddziału Przedszkolnego i kl. I uczestniczyli w niecodziennej lekcji geografii i historii. A to za sprawą obejrzenia spektaklu pt. „Pyza na polskich drogach” w Teatrze Ludowym. Dzieci poznały najważniejsze regiony Polski, ich krajobraz, zwyczaje, tradycje a także piękne zabytki. Burzą oklasków nagradzane były wspaniałe tańce ludowe z elementami baletu oraz piosenki. Kolorami tęczy mieniły się stroje.

        Przedstawienie na pewno zachęciło młodych widzów do zwiedzania najpiękniejszych zakątków ojczyzny. Okazja wkrótce się nadarzy, przecież wakacje tuż, tuż.

Zachęcamy do obejrzenia spektaklu.

 


 

UCZEŃ NA MEDAL

      W podsumowaniu II edycji wyboru ucznia na medal zwycięzcami w walce o "złoto" w styczniu okazali się: Monika Galon - kl. I, Angelika Żurek - kl. II, Natalia Wiącek - kl. III, Julia Kwiecień - kl. IV, Adrian Śliwa - kl. V oraz Anna Tomczyk - kl. VI.

  W czwartek, 4 marca na apelu szkolnym wręczono medale uczniom kl. I - III. Oto najlepsi: Jakub Hojda kl. I, Wiktoria Chwast - kl. II, Natalia Sobocińska - kl. III.

Kolejnych medalistów poznamy w kwietniu! Gratulujemy honorowej walki.

organizator K. Nowak

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

       W ramach realizacji projektu unijnego 20 lutego odbyły się warsztaty na których uczniowie poznawali prawidłowości rządzące otaczającym nas światem. Celem zajęć było zrozumienie praw fizyczno - przyrodniczych przez proste doświadczenia i eksperymenty.   Aby je przeprowadzić, uczniowie zgromadzili odpowiednie materiały i wg instrukcji udało się  skonstruować  działający  wulkan  chemiczny,  odrzutową  fiolkę,  elektroskop i elektrostatycznego  kopciuszka.  W  trakcie  zajęć  trwały  obserwacje  zjawisk:  dyfuzji, konwekcji, fizycznej strony wirowania prania oraz wpływu detergentów na rozwój roślin, które to wyhodowali czwartoklasiści. Nauce towarzyszyła zabawa puszczania baniek mydlanych. Uzdolnieni geografowie nanosili na globus indukcyjny poznane morza, oceany i kontynenty. Wszyscy wykazywali się wielką inwencją twórczą.

opiekun grupy: B. Marzec

 


 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

      Babcie i Dziadkowie to goście wyjątkowi dla społeczności szkolnej w Wielkiej Wsi. Tradycja organizowania  w szkole uroczystości z okazji ich święta sięga wielu lat.

       Uczniowie klas: 0 – III jak co roku przygotowywali się do występów od dłuższego czasu, aby w dniu 15 stycznia zaprezentować się przed znakomitą publicznością jak najlepiej. Babcie i Dziadkowie  wysłuchali  wierszy i piosenek specjalnie im dedykowanych, podziwiali wspaniałych tancerzy i uczestników zajęć rytmicznych w pięknych kolorowych strojach.

      Uroczystość uatrakcyjnił występ gości honorowych. Członkowie Klubu Seniora zaprezentowali przedstawienie, które zdobyło wielkie uznanie na przeglądzie biesiady i satyry w GOKiS. 

       Po występach przyszedł czas na spotkanie z szanownymi gośćmi. Uroczysty nastrój, serdeczna atmosfera, uśmiechnięte buzie kochających wnuków sprzyjały wspomnieniom sprzed lat.

       Dzieci własnoręcznie wykonały upominki, które wręczyły Babciom i Dziadziom z gorącymi życzeniami zdrowia, radości i uśmiechu. Do życzeń przyłączają się również organizatorzy imprezy:  wychowawcy klas 0 – III oraz Rada Rodziców.

organizator: B. Głód

 


 

BAL KARNAWAŁOWY 2010

      W czwartek, 14 stycznia wspólnym tańcem pod kierunkiem wodzirejów "Miki" i "Wiki" rozpoczął się szkolny bal karnawałowy. Tuż za prowadzącymi utworzył się korowód w pięknych strojach balowych.  Atrakcją balu były ciekawe konkursy: "moda karnawałowa", rzucanie butem, taniec z liną, siedzenie na balonie. Całość zabawy była przeplatana tańcem w rytm lubianej muzyki. Wszyscy bawili się wspaniale!

      Rodzicom dziękujemy za pomoc w jej przygotowaniu!

organizator: E. Kwiecień

 


 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

       10 stycznia 2010 roku społeczność Wielkiej Wsi spotkała się już po raz kolejny na wspólnym kolędowaniu. Gościliśmy wójta gminy Wielka Wieś p. T. Wójtowicza, sekretarz gminy p. K. Sułko, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej p. J. Patej, Dyrektor GOKiS-u p. E. Seweryn, radną powiatową p. K. Janecką, radnych Wielkiej Wsi. Mogliśmy oglądać pastorałki wykonane przez dzieci z zerówki. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali jasełka i kolędy grane na fletach. Klub Seniora z akompaniamentem skrzypiec zaśpiewał kolędy i pastorałki tradycyjne i trochę zapomniane. Dużą atrakcją spotkania był występ kolędników z królem Herodem z Ochotniczej Straży Pożarnej. Piękne stroje, donośny śpiew były miłym zakończeniem i zachętą do spotkania w przyszłym roku. Publiczność dopisała. Każdy występ został nagrodzony oklaskami. Organizatorem wspólnych spotkań jest Klub Seniora, do którego dołączyli OSP, sołtys Wielkiej Wsi z radą sołecką, Rada Rodziców. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za gościnność oraz Radzie Rodziców za pomoc.

                                                                                           organizatorzy

 


 

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

      W GOKiS w Białym Kościele 9 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie wzięły udział wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych. W tegorocznym przeglądzie zaprezentowaliśmy taniec Aniołów i Pasterzy przy muzyce Mozarta, następnie zaśpiewaliśmy „Pastuszek bosy”, „Betlejem”. Pożegnaliśmy publiczność pastorałką „Do szopy Krakusy”. Występ bardzo się podobał, publiczność nagrodziła nas gromkimi brawami. Każda grupa dostała dyplom i pamiątkową książkę oraz nagrodę pieniężną, która zostanie przeznaczona na wycieczkę. Bardzo gorąco dziękujemy Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów.        

organizatorzy 

 


 

 O Samorządzie Uczniowskim 

w roku szkolnym 2009/10

      Skład Samorządu Uczniowskiego działającego przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi liczy 16 uczniów z klas IV - VI. Funkcję przewodniczącej pełni Katarzyna Regulska, zastępcy - Paweł Zawadzki, sekretarza - Wiktoria Piechowicz. Samorząd pracuje zgodnie z przyjętym planem ustalonym we wrześniu 2009r.

      Dzięki aktywności uczniów i opiekunów udało się zrealizować atrakcyjne imprezy m.in. Dzień Wróżb, Mikołaj i jego pomocnicy, zabawa karnawałowa, szkolny turniej tenisa stołowego oraz uroczystości szkolne: Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Wigilia w szkole.

      Czworo uczniów kwestowało podczas XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zebrano 1222,17 zł. W akcji Góra Grosza – zebrano 503,03 zł. W ten sposób uczniowie dowiedli, że są pomocni wobec problemów innych ludzi. Myślą również o potrzebach swojej szkoły. W grudniu pomagali w przygotowaniu kiermaszu świątecznego, na którym zebrano 1275 zł.

      W jesieni samorząd czuwał nad sprawnym przebiegiem akcji Sprzątanie Świata Przez całe półrocze 3 komisje kontrolowały raz w tygodniu czystość w klasach. Samorząd  Uczniowski czuwa również nad sprawnym wyborem ucznia "miesiąca".

      W ramach realizacji zadania "Zapewnienie uczniom różnorodnych form spędzania czasu poza zajęciami dydaktycznymi" - odbyła się dyskoteka andrzejkowa połączona z wróżbami.

Rada Rodziców sfinansowała dla uczniów samorządu koszulki z logo. W ten sposób są oni zauważalni jako gospodarze na wielu uroczystościach szkolnych. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego odbyło się na apelu ogólnoszkolnym w dniu 14 stycznia 2010r.

                                           opiekunowie samorządu: H. Matwieiszyn, K. Nowak

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

       W ramach realizacji projektu unijnego 8 stycznia  odbył się wyjazd uczniów do Muzeum Zoologicznego w Krakowie na lekcję muzealną prowadzoną przez pracownika dydaktyki UJ. Celem zajęć było poznanie przedstawicieli najważniejszych grup zwierząt zamieszkujących różne krainy geograficzne świata. Oglądając eksponaty stałej wystawy "Panorama Fauny Świata" uczniowie prześledzili proces ewolucji zwierząt pod kątem przystosowań do zmieniających się warunków klimatycznych. Mieli okazję poznać formy przejściowe, endemity, ciekawe zwierzęta pożyteczne jak i niebezpieczne. Liczba okazów uzmysłowiła uczniom ogrom gatunków kręgowców i bezkręgowców występujących często w ekstremalnych warunkach. W trakcie zajęć uczniowie byli zainteresowani wszelkimi ciekawostkami o których w sposób profesjonalny opowiadał prowadzący.

opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn

 


 

Misterium Bożonarodzeniowe

      Dnia 22 grudnia, tuż przed świętami zapanowała w naszej szkole rodzinna, świąteczna atmosfera. Na uroczystości bożonarodzeniowej gościliśmy Wójta Gminy Wielka Wieś p. Tadeusza Wójtowicza, ks Proboszcza Mariana Matusiaka, radnego p. Ryszarda Nawarę, sołtysa Wielkiej Wsi p. Teresę Wierzbicką, Radę Rodziców oraz rodziców.

Wszyscy z zachwytem obejrzeli Jasełka w wykonaniu uczniów klasy II i III oraz posłuchali scen z życia biblijnego w wykonaniu uczniów klas starszych. W trakcie uroczystości nie zabrakło śpiewu kolęd i gry na fletach w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. D. Konieczkowicza.

Uwieńczeniem uroczystości był opłatek, życzenia i wigilijny poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.    

Życzenia świąteczno - noworoczne gościom, rodzicom, nauczycielom i uczniom złożyli Wójt Gminy Wielka Wieś i Pani Dyrektor Szkoły.

organizator uroczystości: s. Bernadeta

 

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

       W ramach realizacji zajęć rozwijających „Nieskończona różnorodność przyrody”     odbyły się kolejne warsztaty, tym razem nt. "Góry kryją majestatyczne osobliwości".    Uczestnicy zajęć postanowili doskonalić umiejętność posługiwania się źródłami informacji. Mapy  kartograficzne posłużyły w gromadzeniu danych o czternastu najwyższych szczytach Himalajów - ośmiotysięcznikach oraz szczytach tzw. Korony Ziemi. Graficzne i opisowe źródło informacji stanowiła książka serii "Co i jak - góry". Zebrane informacje uczniowie udokumentowali na plakatach pt. "Ośmiotysięczniki Himalajów", "Korona Ziemi", "Morskie głębiny z łańcuchami górskimi".  Wiedza i prace uczniów zostaną wykorzystane w realizacji tematów przyrodniczo - ekologicznych. 

opiekun grupy: B. Marzec

 


 

MIKOŁAJKI W SZKOLE

      W piątek, 4 grudnia  naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Jak co roku gość z Laponii spotkał się z wszystkimi uczniami i nauczycielami. Każdy został obdarowany wymarzonym prezentem. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę!

      Oprócz imprezy mikołajkowej, odbył się w naszej szkole po raz trzeci wielki kiermasz świąteczny. Uczniowie zaprezentowali wykonane przez siebie ozdoby i wyroby świąteczne. Każdy mógł zakupić dla siebie wymarzoną ozdobę choinkową lub kartkę z życzeniami. Miłym akcentem kiermaszu był śpiew kolęd w wykonaniu chóru szkolnego i gra na fletach.

                          samorząd uczniowski 

 


 

UCZEŃ NA MEDAL

W czwartek, 26 listopada zakończył się I etap konkursu Uczeń na Medal dla klas IV, V i VI. Uczniowie przez dwa miesiące mogli zdobywać medale "Z" i "S" za wykonanie zadań, które szczególnie zasługiwały na wyróżnienie.  

Tytuł Ucznia na Medal w miesiącach X - XI zdobyli:     

Agnieszka Piechowicz - kl. IV  

Adrian Śliwa - kl. V  

Anna Tomczyk - kl. VI    

Dla klas I, II i III to już II etap konkursu. W listopadzie Uczniami na Medal zostali: Kacper Marynko - kl. I, Aleksandra Wolińska kl. II, Natalia Wiącek - kl. III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizator konkursu: K. Nowak

 

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

W Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

    W sobotę, 14 listopada przyrodnicy uczestniczyli w interaktywnej wystawie "Wokół koła". Celem zajęć było wykonywanie doświadczeń wg instrukcji obrazujących praktyczne wykorzystanie koła i zjawiska ruchu w przyrodzie. Szczególne zainteresowanie wzbudziła jazda na kwadratowych kołach oraz spacer po "chomikowym" kole. Nauka przez zabawę, przy 30 stanowiskach z modelami okazała się dobrą formą zrozumienia zjawiska ruchu w przyrodzie. W trakcie zajęć sukcesywnie odbywała się budowa muru zamkowego, oczywiście z poduszek i w kształcie koła.   

opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn

 

 


 

"Do Ciebie Polsko"..." 11.XI.1918

  10 listopada wspólnie przeżyliśmy 91 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.   W programie artystycznym, poświęconym ojczyźnie i wolności uczniowie klasy IV oraz V   i VI w wierszach i  pieśniach patriotycznych przybliżyli nam losy narodu polskiego.       W  tym dniu refleksji oddaliśmy szacunek symbolom narodowym oraz wszystkim Polakom którzy walczyli o naszą wolność.

organizatorzy apelu: wych. kl. IV, nauczyciel muzyki

 

 


 

UCZEŃ NA MEDAL

      W ostatnim dniu października zakończył się w naszej szkole I etap konkursu            UCZEŃ NA MEDAL w klasach I, II i III. Uczniowie przez okres 1 miesiąca mogli zdobywać punkty-medale za aktywność na lekcjach, staranne prowadzenie zeszytu, bezinteresowną pomoc koleżeńską i inne działania. Najlepsi zostali nagrodzeni medalami i otrzymali tytuł Ucznia na Medal. Są to: 

Martyna Ogrodnik - kl. I 

Maria Tomczyk, Wiktoria Chwast - kl. II 

Dawid Krężołek - kl. III. 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY I CZEKAMY NA KOLEJNYCH MEDALISTÓW! 

organizator konkursu K. Nowak

 

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

Wizyta w Galerii "Teranga"

W sobotę, 17 października grupa przyrodników w ramach zajęć rozwijających uczestniczyła w "Spotkaniu z Afryką". Celem zajęć, które prowadził rdzenny mieszkaniec Afryki z Senegalu było poznanie historii kolebki życia na Ziemi, przystosowania człowieka do warunków klimatycznych oraz losów ludności do lat 60-tych. Wszystkich zaciekawiły opisy pięknych krajobrazów Afryki a zwłaszcza Sahary na której kolor piasku przechodzi od białego do prawie czarnego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania rękodzieł mieszkańców Czarnego Lądu: rzeźby, rysunki na papirusie, kosze z trawy, przedmioty użytkowe wykonane z popularnego owocu o nazwie tykwa. Gościnnie zostaliśmy poczęstowani herbatą z malwy sudańskiej oraz pożywnymi owocami baobabu. Na zakończenie spotkania odbyła się mini nauka języka, którym posługuje się rdzenna ludność. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają na lekcjach przyrody i geografii.

opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn

 

 


 

GMINNY KONKURS

LEGENDY KRAKOWSKIE

           W październiku odbył się konkurs „Legendy krakowskie” w GOKiS-ie w Białym Kościele. Dzieci brały udział w różnych zadaniach np. rozpoznawanie melodii krakowskich, granie na trąbce hejnału, budowanie wież, rzucanie pierścienia królowej Kingi. Nagrodą była dobra zabawa, dyplom oraz drobne upominki.

Gratulujemy dzieciom znajomości legend krakowskich.

 


 

Pierwszoklasiści ślubują

  Ślubuję uroczyście:

Być pilnym – trudu się nie ulęknę.

Uczyć się wszystkiego, co mądre i piękne.

Szanować wszystkich, szczególnie nauczycieli,

którzy edukacji mojej się podjęli.

Strzec honoru i dobrego imienia szkoły.

Starać się dobro dostrzegać wkoło.

Swą nauką sprawiać radość rodzicom,

A ojczyźnie – gdy trzeba – poświęcić życie!

                                                                   Przyrzekam!

 

         Takie słowa rozbrzmiewały 14 października w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego. To pierwszoklasiści z Wielkiej Wsi obchodzili swoje święto – pasowanie na ucznia. W obecności dyrektora szkoły p. Marty Stochalskiej - Budzyn, grona pedagogicznego, rodziców, starszych  kolegów oraz znakomitych gości: p. wicewójta Krzysztofa Wołosa, p. sołtys Teresy Wierzbickiej,  przyrzekali uczyć się pilnie i zachowywać wzorowo.

        Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez wych. kl. I p. Barbarę Głód i wych. kl. II p. Halinę Matwieiszyn. Niezapomniane chwile przeżyli widzowie podczas poloneza w wykonaniu pierwszaków, przygotowanego na zajęciach rytmicznych przez p. Ewę Mączyńską. Całości dopełniły humorystyczne wiersze  dedykowane  nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

        Nie zabrakło też chwili wspomnień, bowiem zaszczyciła szkołę swą obecnością emerytowana nauczycielka: p. Barbara Stochalska.

        Uroczysty nastrój, kolorowe upominki, galowe stroje, pamiątkowe fotografie – taki dzień na długo pozostanie w pamięci najmłodszych uczniów przyjętych do grona społeczności szkolnej.  

organizatorzy uroczystości

 

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej...2 w szkole

    W ramach realizacji zajęć rozwijających „Nieskończona różnorodność przyrody” grupa   przyrodników  na  wrześniowych  warsztatach  postanowiła  doskonalić  umiejętność rozpoznawania drzew, tym razem po korze. 

    W tym celu zgromadzono cienkie warstwy kory z widoczną teksturą. Korzystając z technologii komputerowej i dostępnych źródeł uczniowie dokonali analizy porównawczej zebranego materiału z rysunkami graficznymi kory. Następnie wykonano kolekcję kory rozpoznanych gatunków drzew. Na uzyskanym frotażu umieszczono informacje o wyglądzie, znaczeniu kory dla drzew i człowieka. 

   Po wyglądzie kory oceniono stan zdrowotny drzew oraz występowanie porostów dla zbadania stopnia zanieczyszczenia środowiska.  Zajęcia  opierały  się  na  kształtowaniu postawy  badawczej  uczniów,  prowadzeniu  obserwacji  ekologicznych,  interpretowaniu wyników  i  wniosków  oraz  udokumentowaniu  pracy  w  postaci  pomocnego  materiału dydaktycznego na lekcje przyrody.  

Opiekun grupy: B. Marzec

 

 


 

AKCJA ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA'' 2009

        Planeta Ziemia jest naszym domem. Naszym, to znaczy nie tylko ludzi, ale wszystkiego, co żyje. Wszyscy korzystamy na równi z zasobów gleby, wody i powietrza, ale tylko człowiek dewastuje środowisko, w którym żyje. Nie możemy się z tym zgadzać ani na to pozwalać.

        W dniu 23 września nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie i nauczyciele zebrali się na ogólnoszkolnym apelu, aby omówić plan działania. Zaopatrzeni w rękawice ochronne i worki na śmieci ruszyli do pracy.

        Dzieci z kl. 0 i I pięknie posprzątały plac zabaw i boisko szkolne. Klasa II i III pozbierały śmieci wzdłuż ulicy szkolnej. Uczniowie z kl. IV – VI zajęli się roślinami wokół budynku szkolnego. Później wszyscy przystąpili do  porządkowania sal lekcyjnych.

        Akcja podsumowana została apelem, na którym każda klasa zdała relację ze swoich działań. Podziwiać też można było plakaty o tematyce ekologicznej wykonane przez młodszych uczniów.

        Pomagajmy Ziemi codziennie! Przyroda nie obroni się sama.

Ekolodzy z SP Wielka Wieś

 

     


 

PIERWSZOKLASIŚCI 

W N0WYM ROKU SZKOLNYM

      Rozpoczęcie nauki szkolnej to dla każdego pierwszoklasisty ogromne przeżycie. W związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej dzieci czeka sporo zmian.

       Jedną z nowości a zarazem wielką atrakcją dla pierwszaków są zajęcia komputerowe. Dzieci mają możliwość korzystania z dobrze wyposażonej szkolnej pracowni. Pod opieką nauczyciela nabierają wprawy w posługiwaniu się komputerem. Uczą się obsługiwać program multimedialny zawierający gry dydaktyczne, wkrótce będą rysować i pisać. Dowiadują się również, jak należy korzystać z komputera, aby nie narażać własnego zdrowia.

       Nauka i zabawa z komputerem umożliwia realizację w ciekawej formie wybranych zagadnień z programu nauczania zintegrowanego.

      W trosce o bezpieczeństwo naszych najmłodszych uczniów na zajęcia lekcyjne do klasy pierwszej zaproszony został policjant. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, powtórzyły zasady przechodzenia przez jezdnię. Na pamiątkę miłego spotkania otrzymały paski odblaskowe do zakładania na rękawy kurtek. Na pewno bardzo się przydadzą, gdyż jesienne ponure dni tuż, tuż.

wychowawca klasy I: B. Głód

 

     


 

WITAJ SZKOŁO !

2009 / 2010

      Inauguracja roku szkolnego 1-go września 2009 :
 • 8:15 - msza święta w kościele parafialnym,

 • 9:45 - uroczyste otwarcie roku szkolnego ceremoniałem szkolnym,

 • "W świat nas poprowadź szkoło!" - program artystyczny w wykonaniu    uczniów klasy IV pod kierunkiem B. Głód,

 • organizacja roku szkolnego przedstawiona przez p. dyrektor,

 • spotkanie wychowanków z nauczycielami.

 

      Poczet sztandarowy : 

Natalia Źujew

Anna Tomczyk

Paweł Zawadzki

 

 

 

 

 

POŻEGNANIE SZÓSTOKLASISTÓW

      "Czas stawić żagle i z portu wyruszyć nam w rejs” – tymi słowami 19 czerwca uczniowie klasy VI uroczyście pożegnali nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanki z klas młodszych. Wychowawca klasy – p. B. Marzec gratulowała uczniom sukcesów szkolnych i wysokich wyników ze sprawdzianu tj. śr. 30,5/40, a rodzicom dziękowała za rytmiczne czuwanie nad postępami w nauce. Uroczyście wręczyła absolwentom świadectwa i zaświadczenie OKE oraz pamiątkowe książki ufundowane przez Radę Rodziców. Do życzeń dołączyli się piątoklasiści. Od nich to absolwenci otrzymali pamiątkowe zdjęcia. W tym dniu szczególnie podkreślono zasługi uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich więcej.

Rodzicom, za wspieranie działalności szkolnej i klasowej wręczono listy gratulacyjne i dyplomy.

Dyrekcja szkoły życzy niezapomnianych wrażeń z letniego wypoczynku!

 

 


 

"ORTOGRAFFITI" w szkole

      W roku szk. 2008/09 został stworzony w naszej szkole jednolity system pomocy uczniom z dysleksją. Szkoła przystąpiła do realizacji Programu Edukacyjno - Terapeutycznego „Ortograffiti”. Grupa uczniów objęta projektem została wyposażona w kompleksowe materiały do prawidłowego przebiegu terapii. Program został zaakceptowany przez uczniów i rodziców. Różnorodność ćwiczeń sprawiła, że uczniowie chętnie i w odpowiednim dla siebie tempie mogli pracować na zajęciach w szkole i domu. Realizacja I etapu Programu Ortograffiti zakończyła się pomyślnie. Uczniowie otrzymali dyplomy z wydawnictwa OPERON potwierdzające ich udział i zaangażowanie w programie, a szkoła otrzymała CERTYFIKAT.

 

 

Realizujący program, nauczyciel polonista P. Piotrowska

 

 


 

Wycieczka do Wadowic 

i Kalwarii Zebrzydowskiej

      Dnia 17.06.2009r. dzieci z klasy drugiej i trzeciej  wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyły w zwiedzaniu Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

W planie wycieczki było zwiedzanie w Wadowicach domu muzeum Jana Pawła II oraz  bazyliki Ofiarowania NMP. Oczywiście nie mogło zabraknąć  słynnych papieskich kremówek były pyszne. Wszyscy uczestniczyli we Mszy św. i podziwiali cudowny obraz MB Kalwaryjskiej. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wystawy związanej z Janem Pawłem II oraz obejrzenie prezentacji multimedialnej, poświęconej historii powstania bazyliki oraz kalwaryjskich dróżek. Mimo zmęczenia wycieczka była bardzo udana.

Organizator wycieczki - s. Bernadeta

 

 


 

 ZARADNI I SAMODZIELNI - 

o Samorządzie Uczniowskim słów kilka

      Rok szkolny 2008/2009 obfitował w wiele ważnych dla szkoły wydarzeń, których głównym inicjatorem był Samorząd Uczniowski.

      Dzięki aktywności organizacyjnej i twórczej młodzieży oraz ciekawym pomysłom opiekunów p. B. Głód i p. H. Matwieiszyn udało się zrealizować atrakcyjne przedsięwzięcia, jak np. Dzień Wróżb, Mikołaj i jego pomocnicy, Poczta Walentynkowa,  Wiosenni Przebierańcy,  Bal karnawałowy.

      Przystępując do akcji charytatywnych (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza – zebrano 744, 69 zł) uczniowie dowiedli, że nie są obojętni wobec problemów innych ludzi. Myślą również o potrzebach swojej szkoły. W grudniu świetnie poradzili sobie z poprowadzeniem kiermaszu wyrobów świątecznych.

      Najbliższe otoczenie budynku, wygląd sal lekcyjnych i korytarzy to niewątpliwie wizytówka szkoły. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Samorząd Uczniowski. W jesieni czuwał nad sprawnym przebiegiem akcji Sprzątanie Świata, natomiast przez cały rok prowadził systematycznie Szkolny Konkurs Czystości. Zwycięzcy otrzymali nagrodę –  funkcjonalny zestaw do sprzątania (miotła + szufelka).

      Zakończenie tegorocznej działalności Samorząd zaznaczył miłym akcentem – wyborem Najsympatyczniejszego Nauczyciela Roku. W głosowaniu udział wzięli wszyscy uczniowie. Zaszczytny tytuł zdobyła p. Paulina Piotrowska – nauczyciel języka polskiego. Były gratulacje, pamiątkowy dyplom i oczywiście z młodych serc płynące życzenia dalszych sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży.

      Na czas wakacji Samorząd Uczniowski życzy wszystkim dużo słońca, ciepłej wody w morzach i oceanach, wspaniałych wędrówek, zdobywania górskich szczytów, niezapomnianych przygód. Radzi jednak pamiętać, że gwarancją udanego wypoczynku jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Po solidnym wypoczynku Samorząd we wrześniu w nowym składzie i ze zdwojoną energią znowu ruszy do pracy.

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej... w szkole

Wycieczka przyrodniczo – ekologiczna „Szlakiem Orlich Gniazd”. 

      Dnia 16 czerwca uczniowie w ramach zajęć przyrodniczych uczestniczyli w zwiedzaniu wspaniałych i ciekawych miejsc o walorach historycznych i przyrodniczych naszego kraju i najbliższej okolicy. Wycieczka odbyła się pod opieką pracownika Zakładu Dydaktyki OPN, pana R. Glanowskiego. Pierwszym etapem podróży po „Szlaku Orlich Gniazd” był kościółek na wodzie, następnie trasa wiodła koło młyna zbożowego i kanału Młynówka. Punktem docelowym był zamek obronny z XVII w. w Grodzisku a obecnie kościółek z zachowaną  architekturą.  Kolejnym miejscem do zwiedzania był dworek p. Nowaków, położony w miejscowości Tarnawa. Atrakcją do zwiedzania okazało się Źródełko Jordan z czystą, krystaliczną wodą znajdujące się w Ściborzycach. Końcowym etapem wycieczki było zwiedzanie XIII- to wiecznego zamku obronnego w Wysocicach. Obecnie jest to jeden z najstarszych obronnych kościołów na terenie małopolski. Po drodze zwiedzającym towarzyszyły piękne widoki na Górę Chełmową, Dolinę Zachwytu, Dłubiański Park Krajobrazowy, liczne skałki i wąwozy.

Była to ostatnia wycieczka planowana na br. szkolny w ramach projektu unijnego „Więcej, lepiej, ciekawiej...- zajęcia pozalekcyjne w gminie Wielka Wieś” dofinansowanego ze środków EFS.

                           Opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn.  

 

 


 

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

 w SZKOLE

      Dnia 10 czerwca 2009r. uczniowie klasy IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzaminowani uzyskali arkusz zaliczeń z zakresu opanowania wiadomości teoretycznych, obsługi technicznej roweru i umiejętności praktycznych z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego. Test teoretyczny został przeprowadzony przez nauczyciela techniki. Praktyczną znajomość zasad ruchu drogowego sprawdził na placu manewrowym przy szkole, policjant z Komendy Policji w Zielonkach. Uczniowie zdający egzamin, po uzyskaniu pozytywnego wyniku stali się posiadaczami „Karty Rowerowej” – dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania rowerem.

 


 

ROK PRZEDSZKOLAKA

W NASZEJ SZKOLE

      W dniu 5 czerwca 2009r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli z terenu gminy Wielka Wieś uczestniczyły w finale Roku Przedszkolaka. Zaszczycili nas obecnością: p. wizytator Anna Borowska, zastępca wójta p. Krzysztof Wołos, dyrektor GOKiS-u p. Elżbieta Seweryn, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Joanna Patej, dyrektorzy szkół i przedszkoli. Pani Marta Stochalska-Budzyn, koordynator projektu „Rok Przedszkolaka” przedstawiła w postaci prezentacji multimedialnej cele projektu m.in. upowszechnianie edukacji przedszkolnej, promowanie osiągnięć i sukcesów dzieci, wspomaganie rozwoju małego dziecka przez różne instytucje. Dzieci obejrzały występ przedszkolaków z naszej szkoły oraz uczestniczyły we wspólnej zabawie z „bajkowymi postaciami”. Każde dziecko otrzymało plakietkę z logo „Rok Przedszkolaka - Wielka Wieś 2008/2009”, nauczyciele dyplomy a zaproszeni goście pakiet upominkowy z okazji zakończenia Roku Przedszkolaka. 

Pani dyrektor dziękuje wszystkim za zaangażowanie i udział w uroczystości.

 


 

DZIEŃ DZIECKA 2009

Wszystkim dzieciom, najmłodszym i starszym z okazji ich święta najserdeczniejsze życzenia radości, uśmiechu na każdy dzień, spełnienia marzeń składają: dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy. 

Ten dzień postanowiliśmy spędzić na sportowo i rekreacyjnie. Uczniowie klas „0” – III uczestniczyli w grach i zabawach zespołowych. Wykazywali się sprawnością w wielu rywalizacjach np. wahadłowych wyścigach, turnieju koszykówki. Wszyscy bawili się doskonale. Na koniec zabawy nie zabrakło drobnych upominków!

Uczniowie klas IV – VI udali się wraz z wychowawcami do kina na film pt. „Noc w muzeum 2”.

 


 

MOJEJ MAMIE

      26 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Kochane Mamy przywitali uczniowie klasy II. Jak co roku i tym razem nie zabrakło czułych wierszy dla mam w wykonaniu dzieci z klas „0” - III. Uczniowie zachwycili całą widownię pięknym tańcem, do którego przygotowywali się na zajęciach z rytmiki i tańca towarzyskiego. Mamy mogły posłuchać utworów wykonanych na skrzypcach i organach przez Julię Kwiecień i Julię Szostak z kl. III. Na zakończenie uroczystości dzieci złożyły swym mamom życzenia i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.

 Organizator uroczystości: Ewa Kwiecień

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

 


 

PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE

      W sobotę, 16 maja 2009r. została przeprowadzona w naszej szkole próbna ewakuacja mająca na celu przygotowanie uczniów i personelu do właściwego postępowania w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z obowiązującym regulaminem. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły. Pokazowe ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy zostały przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanego strażaka. „Poszkodowanymi” byli: Adrian Śliwa, Paweł Witek z kl. IV. Uczniowie mieli możliwość poznania pełnego wyposażenie wozu strażackiego na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Mrozowskiej – pracownikowi UG za pomoc w przygotowaniu akcji. Strażakom z OSP Wielka Wieś i OSP Giebułtów oraz policjantom z Komisariatu Policji w Zielonkach dziękujemy za sprawne przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych .

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej... w szkole

Ekolodzy z zajęć przyrodniczych w Oczyszczalni Ścieków w Giebułtowie.

      W piątek, 15 maja 2009r. grupa przyrodników pod opieką Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego - p. Stanisława Boronia zwiedziła pobliski zakład oczyszczania ścieków.

 Uczniowie mieli możliwość poznać pracę poszczególnych urządzeń  znajdujących się wewnątrz budynku, na zewnątrz oraz ich przeznaczenie. Śledzili etap mechanicznego usuwania odpadów przez sito i czyszczenie wody w odstojniku. W ten sposób porównali jakość wody na wejściu z przepompowni z jakością wody na wyjściu do cieku. Obserwowali proces powstania osadu, zbierania go z prasy i przeróbki do nawożenia gleby.

Celem wyjazdu było kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uświadomienie uczniom jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć aby była ona zdatna do powtórnego użycia. Mimo, iż podczas pobytu w oczyszczalni nie było „pięknych zapachów” wszystkim nie są już obce pojęcia typu: ściek, zrzut, sedymentacja, kanalizacja i in.

Opiekunowie dziękują Panu Boroniowi za umożliwienie na terenie zakładu kontynuacji zajęć warsztatowych „Woda z wodociągu wiejskiego”.

                           Opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn.

 


 

KONSTYTUCJA 3 MAJA

      Społeczność szkoły uroczystym apelem uczciła 218 rocznicę Uchwalenia Ustawy Rządowej, która do historii przeszła pod nazwą Konstytucji 3 maja. Uczniowie klasy „0” przedstawili „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”. Przypomnieli nam historię powstania państwa polskiego. Obrady Sejmu Czteroletniego odtworzyli uczniowie kl. V w nadzwyczajnej konferencji prasowej, na której to główną postacią był król Polski Stanisław August Poniatowski i jego otoczenie. Na zakończenie apelu wszyscy zaśpiewali pieśń „Witaj majowa jutrzenko” i „Rotę”.

 

Organizatorzy apelu: M. Stochalska-Budzyn, A. Witek

 


 

KTO TY JESTEŚ - POLAK MAŁY

      W ramach obchodów Roku Przedszkolaka na terenie gminy zorganizowano w dniu 28 kwietnia 2009r Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem "Kto ty jesteś - Polak mały". W przeglądzie udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych z Modlnicy, Modlniczki, Wielkiej Wsi, Białego kościoła, Bębła, Czajowic, Będkowic oraz dzieci z przedszkoli samorządowych z Białego Kościoła i Modlnicy. Nasze przedszkolaki w formie inscenizacji opartej na legendzie o Lechu, Czechu i Rusie opowiedziały o legendarnych początkach państwa polskiego oraz przedstawiły powstanie pierwszej stolicy Polski - Gniezna.

Każda grupa w nagrodę otrzymała dyplom i możliwość uczestnictwa w warsztatach ceramicznych zorganizowanych w każdej szkole przez GOKiS w Białym Kościele.  

 


 

SPOTKANIE Z LEGENDAMI POLSKIMI

      23 kwietnia 2009r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dzieci z "zerówek" z Wielkiej Wsi i Białego Kościoła przeżywały niecodzienne spotkanie z legendami polskimi. W atmosferze zabawowej rywalizacji dzieci bawiąc się poznawały staropolskie baśnie i podania.       

 


 

APEL ŚWIĄTECZNO - WIELKANOCNY

      W środę, 8 kwietnia 2009r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu przygotowanym przez s. Bernadetę poświęconym IV rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II. Wzruszające słowa z życia Papieża przypomnieli uczniowie klasy V. Oprawa graficzna i towarzyszące pieśni nadały tej uroczystości szczególnego charakteru. Wszyscy zaśpiewali umiłowaną pieśń Jana Pawła II – „Barka”. 

Zdrowych, spokojnych i pogodnych

Świąt Wielkanocnych

całej społeczności szkolnej: rodzicom, uczniom, 

nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi

życzy dyrektor szkoły  

 

 


 

POZNAJEMY OSOBLIWOŚCI

OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

      We wtorek, 7 kwietnia 2009r. odbyła się w naszej szkole prelekcja prowadzona przez pracownika dydaktycznego Ośrodka Edukacyjnego OPN nt. „Nietoperz – co to za zwierzę?”.

Przedstawiona prezentacja multimedialna pozwoliła uczniom zgłębić tajniki wiedzy o grupie ssaków latających i ich ciekawej biologii życia. Ta grupa ssaków stanowi na świecie 1000 gatunków, w Polsce 25 gat. a na terenie OPN aż 15 gat. Ich cykl życiowy charakteryzują ciekawe zjawiska jak: hibernacja, migracja, echolokacja, latanie ruchem falowym, życie w koloniach, odżywianie a nawet korzystanie z opieki medycznej w Szpitalu dla Nietoperzy. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem, byli wsłuchani w przekazywane ciekawostki, odpowiadali i zadawali pytania.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele dziękują za okazaną współpracę w zakresie szerzenia edukacji przyrodniczo – ekologicznej.

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej... w szkole

Przyroda na żywo w AQUARIUM przy Muzeum Przyrodniczym w Krakowie

      W sobotę 4 kwietnia 2009r. grupa przyrodników z naszej szkoły odwiedziła największe AKWARIUM w Polsce! Była to wspaniała przygoda w niezwykłym świecie egzotycznych zwierząt z całego świata. Powierzchnia wystaw ryb, płazów, gadów i nielicznych ssaków liczy 1600 m2. Uczniowie poznali ciekawe gatunki ryb np. skrzydlicę z kolcami jadowymi, motylka czarnopręgiego, rozdymkę żółtą, piranię - pochodzących z biotopu Amazonii, Atlantyku, Indo – Pacyfiku i ciepłych raf koralowych. Obserwowali biologię życia gadów w warunkach stworzonych przez człowieka. Wśród nich poznali: żółwie, kameleona - zmieniającego ubarwieniu zależnie od nastroju, legwana, agomę, gekona i liczne węże. Odważni i dociekliwi pod opieką przewodnika mieli przyjemność bezpośredniego kontaktu ze skrzypłoczem – stawonogiem z niebieską krwią, żółwiem stepowym, agamą brodatą i wężem zbożowym. Ciekawym okazało się spotkanie z małpką - Tamaryną białoczubą i Iquaną kubańską. Z tym zwierzęciem uczniowie przeprowadzili eksperyment w kiwaniu głową. W trakcie pobytu w muzeum nie obyło się bez poznania zwierząt prehistorycznych, w tym nosorożca włochatego ze Staruni na Ukrainie, którego odnaleziono w bagnach oraz zwiedzania wystawy kolekcji skamieniałości. Wizyta w Aquarium okazała się wspaniałą lekcją przyrody na żywo. Wiedza i wykonane przez uczniów zdjęcia będą stanowić cenną pomoc dydaktyczną na lekcjach przyrody.

     Opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska-Budzyn

 


 

W ŚWIECIE PODZIEMNYCH ATRAKCJI

      W dniu 23 marca uczniowie klas 0 – III uczestniczyli w wycieczce do kopalni soli w Wieliczce. W ramach programu aktywnego zwiedzania dzieci odkrywały tajemnice bajkowej krainy Solilandii, poszukiwały elementów ze świata baśni, świetnie bawiły się ze Skarbnikiem i Soliludkiem.  

Była to fascynująca, pełna niespodzianek i zadań wędrówka przez solne podziemia, podczas której uczniowie zobaczyli komory pełne rzeźb solnych, wykute w soli kaplice, poznali legendy wielickiej kopalni. Niezapomniane wrażenia pozostawiła przejażdżka po solankowym jeziorku. Dzięki animacji światło – dźwięk uczestnicy wycieczki poczuli prawdziwą atmosferę kopalni z bardzo dawnych lat.

Na pamiątkę pobytu w tajemniczej krainie Solilandii młodzi poszukiwacze przygód otrzymali dyplomy, widokówki, a także słone oraz słodkie upominki.

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej... w szkole

Warsztaty przyrodniczo – ekologiczne nt. „Woda i jej użytkowanie 

z wodociągu wiejskiego”

      W ramach realizacji zajęć rozwijających z przyrody w piątek 20 marca 2009r. uczniowie uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego - p. Stanisława Boronia. Celem zajęć było uświadomienie uczniom racjonalnej gospodarki zasobami wody z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska. Uczestnicy zajęć poznali wędrówkę wody od ujęcia głównego w Prądniku Korzkiewskim aż do odbiorcy indywidualnego a później do oczyszczalni ścieków. Z zaciekawieniem śledzili etapy oczyszczania wody: mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Ich wiedza została wzbogacona dodatkową terminologią typu: osadnik, skratki, ostoiny i in. Dowiedzieli się, jak ważną rolę w procesie oczyszczania odgrywają bakterie, które substancje usuwane do ścieków powodują ich niszczenie a w konsekwencji nawet katastrofę ekologiczną. W trakcie prelekcji uczniowie zadawali pytania.  Świadczy to o ich zainteresowaniu gospodarką i ekologią swojej miejscowości. W ramach kontynuacji zajęć planowane jest wyjście do oczyszczalni ścieków w Giebułtowie. W II części zajęć zostały przeprowadzone eksperymenty badające siłę i właściwości wody, w tym jej opór, gęstość, ciśnienie, napięcie powierzchniowe, rozpuszczalność, reakcję z substancjami.

Na powitanie astronomicznej wiosny zaplanowano obserwację Słońca przez teleskop. Wykonanie zadania uniemożliwiły opady śniegu!

Dyrekcja szkoły, opiekun grupy dziękują koordynatorom ds. projektu i Panu Boroniowi za uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć warsztatowych.

     Opiekun grupy - B. Marzec

 


 

ZNOWU W TEATRZE

      Uczniowie klas: I, II i III to wierni widzowie Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska. Z niecierpliwością oczekiwali dnia 9 marca, kiedy to wyruszyli autokarem do Krakowa. I choć pogoda niezbyt sprzyjała wycieczce, humory dopisywały.

Tym razem młodzi miłośnicy teatru obejrzeli spektakl „Pinokio”. Jest to niezwykle wzruszająca, a także pouczająca opowieść o drewnianym pajacu, który marzył, aby zostać prawdziwym chłopcem.

Świetna gra aktorów, pomysłowe lalki, kolorowe kostiumy i zmieniająca się jak w kalejdoskopie scenografia sprawiły, że widzowie z zapartym tchem śledzili losy sympatycznego łobuziaka Pinokia.

Uczniowie naszej szkoły czują się już w teatrze jak ryby w wodzie i wiedzą o nim wiele. Tym razem jednak najważniejszy stał się morał bajki: zawsze warto być pracowitym, uczciwym i prawdomównym.

Zachęcamy do obejrzenia spektaklu.

 


 

WIZYTA W OPERZE

      5 marca uczniowie klas: 0, I i III mieli okazję podziwiać nowy gmach Opery Krakowskiej, gdzie oglądali przedstawienie „Pan Marimba”.

       „Pan Marimba” to opera o dzieciach, dla dzieci i wykonywana przez dzieci. Bajka opowiada o przygodach rodzeństwa Kasi i Marka, którzy pod nieobecność rodziców udali się wraz z czarodziejem Marimbą w podróż po świecie, aby szukać porwanej przez Czarnego Ptaka – Zaczarowanej Piosenki. Wędrowcy zwiedzili Indonezję, Chiny, Japonię, Meksyk i Afrykę.

      Opera podobała się wszystkim. Młodzi aktorzy (niektórzy mają 5 lat) doskonale radzili sobie na scenie. Widzów oczarowały barwne stroje, taniec i śpiew oraz niezwykle pomysłowa scenografia.  

      Uczniowie zostali świetnie wprowadzeni nie tylko w świat opery, ale również w krąg muzyki współczesnej. Choreografię do przedstawienia opracowała p. Ewa Mączyńska, która prowadzi w naszej szkole zajęcia rytmiczne.

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej... w szkole

      13 lutego 2009r. odbyły się warsztaty przyrodniczo – ekologiczne nt. „Wyjaśniamy zależności między zjawiskami na podstawie obserwacji i doświadczeń prowadzonych wg instrukcji”. Uczniowie pracowali w grupach  i wykonali proste przyrządy do badania zjawisk świetlnych. Doskonale poradzili sobie z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej o prawach związanych ze światłem, aby zastosować je w montażu przyrządów do obserwacji. Tak zbudowali peryskop – do oglądania przedmiotów poza polem widzenia obserwatora; kalejdoskop – do obserwacji wielo – lustrzanych obrazów; camerę obscurę – do zbadania obrazu powstającego  w aparacie fotograficznym z obiektywem otworkowym; gnomon – aby obserwować długość cienia z wykorzystaniem latarki; kolorowy, siedmiobarwny krążek, który posłużył do obserwacji powstania światła białego.  W trakcie zajęć uczniowie oglądali preparaty mikroskopowe.  Samodzielnie dobierali powiększenie okularu i obiektywu, aby uzyskać właściwe powiększenie dla oglądanego obiektu. Między grupami istniał przepływ spostrzeżeń, wniosków i wyników obserwacji. Zainteresowanie uczniów świadczy o badawczym poznawaniu zjawisk przyrodniczych.

     Opiekun B. Marzec

 


 

BAL KARNAWAŁOWY 2009

      W czwartek, 12 lutego walcem wiedeńskim rozpoczął się szkolny bal karnawałowy. Korowód prowadził wodzirej i przewodniczący samorządu uczniowskiego. Tuż za nimi utworzyły się pary w pięknych strojach balowych, o które to zadbali zwłaszcza rodzice klas młodszych. Tańczono sambę, walca parami, kaczuszki i wiele innych w rytm muzyki. Atrakcją balu były bańki mydlane, sztuczny śnieg, serpentyny, zabawa z kolorową chustą, koncert życzeń i wiele ciekawych konkursów przeplatanych tańcem. Wesołe twarze dzieci świadczą o wspaniałym prowadzeniu zabawy.

      Rodzicom dziękujemy za pomoc w jej przygotowaniu !

Organizator p. H. Matwieiszyn

 


 

SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ

      Dnia 3 lutego 2009r. uczniowie klas IV, V i VI uczestniczyli w multimedialnej prelekcji edukacyjnej „Spotkania z Astronomią” prowadzonej przez wykładowcę i uczestnika ekspedycji naukowych p. Aleksandra Trębacza.

      Tematyka edycji programu została przez uczniów odebrana z ogromnym zainteresowaniem. Każdy uczestnik mógł śledzić narodziny, życie i śmierć gwiazd, powstanie Układu Słonecznego i planet wraz z warunkami na nich panującymi. Prezentowane zdjęcia w dużej mierze uzmysłowiły każdemu słuchaczowi jak dużo wiemy o Wszechświecie i jak dużo kryje przed nami tajemnic. W trakcie wykładu zostały przybliżone zjawiska przyrodnicze, w tym efekt cieplarniany i jego skutki z podkreśleniem postawy człowieka wobec potęgi przyrody.

      Spotkanie zakończyło się piękną prezentacją całkowitego zaćmienia Słońca, które było widoczne w Meksyku w 1991r.

Prelekcja odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury.

 


 

MAGIA TEATRU

      Wyjazd do teatru to jedna z najbardziej lubianych przez dzieci forma zajęć. Zawsze czekają na ten uroczysty dzień z niecierpliwością.

         Uczniowie kl. 0, II i III przeżyli niezapomniane chwile 26 stycznia podczas pobytu w Teatrze Lalki, Maski i Aktora Groteska. Oglądając spektakl „O rybaku  i złotej rybce”  mogli choć na chwilę znaleźć się w krainie baśni. Oryginalna scenografia, piękne kostiumy, pomysłowe lalki – to wszystko na długo pozostanie w pamięci młodych widzów.   

 


 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W WIELKIEJ WSI

      Babcie i Dziadkowie to goście wyjątkowi dla społeczności szkolnej w Wielkiej Wsi. Tradycja organizowania  w szkole uroczystości z okazji ich święta sięga wielu lat.

      Uczniowie klas: 0 – III jak co roku przygotowywali się do występów od dłuższego czasu, aby w dniu 21 stycznia zaprezentować się przed znakomitą publicznością jak najlepiej. Babcie i Dziadkowie mieli okazję obejrzeć swoich wnuków w inscenizacji „Czerwony Kapturek”, wysłuchali też wierszy i piosenek specjalnie im dedykowanych, podziwiali wspaniałych tancerzy w pięknych kolorowych strojach.

      Po występach przyszedł czas na spotkanie z szanownymi gośćmi. Uroczysty nastrój, serdeczna atmosfera, uśmiechnięte buzie kochających wnuków sprzyjały wspomnieniom sprzed lat.  

      Dzieci własnoręcznie wykonały upominki, które wręczyły Babciom i Dziadziom z gorącymi życzeniami zdrowia, radości i uśmiechu. Do życzeń przyłączają się również organizatorzy imprezy: wychowawcy klas 0 – III oraz Rada Rodziców.  

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej... w szkole

     Przyrodnicy poznają osobliwości krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego. 

W ramach zajęć warsztatowych przyrodniczo – ekologicznych w piątek 16 stycznia 2009r. odbyła się prelekcja prowadzona przez pracowników dydaktycznych OPN nt. „Różnorodności krajobrazu najbliższego otoczenia”. Uczniowie mieli możliwość poznania historii powstania OPN, budowy geologicznej, warunków klimatycznych i wpływu tych czynników na bogactwo i różnorodność gatunkową świata roślin i zwierząt. Prezentowana galeria zdjęć wraz z komentarzem pozwoliły na zapamiętanie charakterystycznych elementów martwej i żywej przyrody nie spotykanych w innych krajobrazach Polski. 

Forma zajęć z prezentacją odbyła się dzięki współpracy naszej szkoły z dyrekcją OPN w zakresie edukacji przyrodniczo – ekologicznej.

  Opiekun grupy - B. Marzec

 


 

XVII finał WOŚP

     W niedzielę 11 stycznia 2009r. po raz czwarty uczniowie naszej szkoły kwestowali na terenie Gminy Wielka Wieś. Wolontariusze z kl. VI: K. Gofron, Sz. Kowalski, J. Wierzbicki, M. Włodarczyk i T. Żurek zebrali pieniądze,  które zostaną przeznaczone na profilaktykę wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci. Akcja odbyła się pod patronatem GOKiS-u.

Dziękujemy wszystkim za wspieranie akcji

 


 

KOLĘDY I PASTORAŁKI

     W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białym Kościele 10 stycznia 2009r. o godz. 1000 odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek. Spotkanie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy. 

Celem przeglądu jest podtrzymywanie i kultywowanie tradycji śpiewania kolęd jak również umożliwienie młodym artystom zaprezentowania się przed szeroką publicznością. W tegorocznym przeglądzie śpiewaliśmy ,,Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy. Każda grupa przedszkolna dostała dyplom oraz nagrodę pieniężną, która zostanie przeznaczona na wycieczkę.

Gratulujemy zwycięstwa i wspaniałego przygotowania się do przeglądu Pastorałek.

  

 


 

Świąteczne Boże Narodzenie

      Dnia 19 grudnia 2008r. odbyło się wspólne kolędowanie i uroczysta Wigilia szkolna. Pani dyrektor powitała gości – Wójta Gminy Wielka Wieś p. Tadeusza Wójtowicza, ks. Proboszcza Mariana Matusiaka, radnego p. Ryszarda Nawarę, sołtysa p. Teresę Wierzbicką,  Radę Rodziców, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Wszyscy z zachwytem obejrzeli Jasełka w wykonaniu 5 i 6 – cio latków, posłuchali kolęd granych na flecie przez uczniów kl. V i VI pod kierunkiem p. Konieczkowicza. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy wręczył nagrody zwycięzcom na najładniejszą kartkę świąteczną. 

      Po części artystycznej wszyscy zasiedli do stołu aby łamać się opłatkiem i częstować świątecznym barszczykiem i ciastem przygotowanymi przez rodziców. 

organizatorzy uroczystości 

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej... w szkole

      Grupa przyrodników odbyła w sobotę, 13. XII. 2008r. zajęcia warsztatowe pt. „Klasyfikacja i oznaczanie roślin wg klucza do wykonania zielnika”.

Liście roślin zostały zgromadzone na pierwszych zajęciach warsztatowych w terenie i odpowiednio zasuszone. Uczniowie wykonywali zadania w zespołach zgodnie z opracowaną instrukcją: nazwa rośliny, rodzaj liścia, brzeg blaszki liściowej, siedlisko. Tak powstały „metryczki” opisujące wybrane gatunki drzew, krzewów, runa leśnego i roślin nieużytków. Korzystanie z materiałów źródłowych: klucze do oznaczania roślin, atlasy roślin, encyklopedia PWN pozwoliło sfinalizować cel zajęć. 

 

 

Efekt pracy uczniów i nabyte umiejętności będą wykorzystane zarówno na lekcjach przyrody jak i w nauce o środowisku. 

  Opiekun grupy - B. Marzec

 


 

MIKOŁAJKI W SZKOLE

      W Polsce mikołajki obchodzimy 6 grudnia. W tym roku samorząd uczniowski postanowił zorganizować spotkanie z tak oczekiwanym „gościem”. Każdy dowiedział się gdzie mieszka, czym zajmuje się na co dzień i jak narodziła się tradycja mikołajek. Wszyscy uczniowie byli z tej wizyty zadowoleni, ponieważ każdy został obdarowany wspaniałym prezentem. 

Oby za rok nie zapomniał o nas !!!

   

 


 

SZKOLNY 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

      Po raz drugi uczniowie postanowili zaprezentować wykonane przez siebie wyroby świąteczne. W środę, 3 grudnia 2008r. został zorganizowany kiermasz, na którym rodzice, goście, uczniowie, nauczyciele mogli podziwiać, kupować ozdoby na choinkę i pod choinkę. Prace zostały wykonane z różnych materiałów i różną techniką. Spotkanie odbyło się przy śpiewie kolęd i grze na fletach.

      Dochód ze sprzedaży przeznacza się na cele szkolne. Organizatorzy kiermaszu dziękują za ogromne zainteresowanie tym przedsięwzięciem. 

Zapraszamy na kolejny za rok !

 


 

NA SZKOLNEJ SCENIE

„Las brzozową furtę ma

furta się otwiera

wiatr za furtą szumi, gra

gości sprasza teraz...”

Tymi słowami przedszkolacy zaprosili 18 listopada uczniów klasy I – III oraz swoich rodziców na przedstawienie o obyczajach panujących w lesie.

Młodzi aktorzy, przebrani za leśne zwierzątka wspaniale naśladowali ich zachowania.

Występ bardzo się podobał, oklaskom nie było końca !

Gratulujemy sukcesów, a przede wszystkim odwagi.      

 


 

Z WIZYTĄ W CUKIERNI

      Każdy doskonale zna smak pączka, drożdżówki, urodzinowego tortu czy świątecznego ciasta. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, ile potrzeba ciężkiej pracy, pomysłowości, a także zdolności artystycznych, aby te smakowitości powstały.

      Dzięki uprzejmości Państwa B. i S. Stochalskich trzecioklasiści z naszej szkoły mieli okazję bliżej poznać pracę cukiernika oraz własnoręcznie wykonać świąteczne pierniczki. Młodzi adepci sztuki cukierniczej z zapałem wałkowali ciasto, wycinali różne kształty ciasteczek, pomagali w pieczeniu, a wreszcie ozdabiali według własnego pomysłu. Radości było co niemiara.   

      Efekty pracy uczniów będzie można podziwiać i oczywiście smakować na szkolnym kiermaszu wyrobów świątecznych, który odbędzie się 3 grudnia o godzinie 17.00. 

Zapraszamy !

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej... w szkole

      Grupa przyrodników w ramach zajęć rozwijających odbyła wyprawę do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie gdzie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych nt. historii, techniki i przemysłu motoryzacyjnego oraz wystawie interaktywnej „Zabawa z nauką”. Przy 40 stanowiskach z modelami każdy uczestnik samodzielnie wykonał doświadczenia z elektryczności i magnetyzmu, hydrostatyki, działania maszyn prostych i in. Największą zabawą była budowa mostu na rzece, elektrowni wodnej, wyścigi z energią i mocą prądnicy jak również wodne tornado. 

      Była to wspaniała przygoda rozwijająca samodzielność i twórczą inicjatywę.

GALERIA ZDJĘĆ

Opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska – Budzyn. 

 


 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

      Co roku 11 listopada społeczność szkolna – spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, uroczyście składa hołd Bohaterom walk o wolność Ojczyzny.

Z tej okazji został przygotowany przez uczniów klas starszych uroczysty apel pod kierunkiem p. M. Zięciny i p. D. Konieczkowicza.

Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole stanowią pielęgnowanie tradycji patriotycznej, wzorów bohaterstwa, uczą szacunku wobec historii i tradycji narodowej. Podniosłego charakteru święta nadały wyeksponowane na tą uroczystość symbole narodowe i powiewające flagi biało – czerwone. Uroczystość szkolna wprowadziła wszystkich w chwilę radości, zadumy i refleksji.

   

 


 

Wyprawa do zakładu produkcji

szklanych ozdób choinkowych

      28 października 2008 r. dzieci z oddziału przedszkolnego miały przyjemność poznać etapy produkcji bombek choinkowych począwszy od ręcznego formowania szkła aż po malowanie i ozdabianie własnych prac.   

Każdy z uczestników wykonał piękną bombkę, która na pewno będzie pamiątkową ozdobą choinki.

GRATULUJEMY POMYSŁÓW !          

 


 

DZIEŃ DRZEWA 

w SP, w Czajowicach

      Uczniowie naszej szkoły - Wiktoria Piechowicz, Faustyna Kopijka i Paweł Witek - wraz z p. dyrektor uczestniczyli w obchodach Dnia Drzewa, które odbyły się 21 października 2008 r. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej oraz wysłuchali prelekcji nt "Rodzinne gatunki drzew" w wykonaniu Dyrektora Ojcowskiego PN Rudolfa Suchanka. 

Uroczyste obchody Dnia Drzewa zakończono sadzeniem pięknych drzewek. 

Jesteśmy wdzięczni za miłą współpracę na rzecz dbania o środowisko.

 


 

Więcej, lepiej, ciekawiej... w szkole

      Grupa przyrodników w ramach realizacji zajęć rozwijających uczestniczyła w plenerowej wyprawie do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie aby przy użyciu interaktywnych przyrządów dydaktycznych samodzielnie wykonać eksperymenty i poznać prawa przyrodniczo – fizyczne otaczającego nas świata. Niezapomnianym wrażeniem stały się zjawiska optyczne, ruchu cieczy, oddziaływań fizycznych i akustycznych. 

Nauka przez doświadczenie została połączona z rekreacją gdyż nie obyło się bez huśtawki na platformie i skoków po trampolinie. Piękne kolory jesieni sprzyjały nabywaniu praktycznych umiejętności.

GALERIA ZDJĘĆ

Opiekunowie grupy: M. Stochalska – Budzyn, B. Marzec

 


 

ROWEREM 

DOLINKAMI KRAKOWSKIMI

     Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rowerowej imprezie rekreacyjnej, która odbyła się 10 października 2008 r. 

Trasa wiodła od Białego Kościoła przez Wierzchowie, Kobylany, Dolinę Będkowską do Gospodarstwa Turystycznego "BRANDYSÓWKA". Po drodze było zwiedzanie Groty Wierzchowskiej i Jaskini Nietoperzowej. 

Trasa na szlakach rowerowych wymagała dobrej kondycji fizycznej, odpowiedniego sprzętu, a przede wszystkim sprytu na stromych, mokrych odcinkach drogi.  

Uroku tej wspaniałej imprezie dodały piękne kolory jesieni i niepowtarzalny krajobraz.

Opiekun grupy

 GALERIA ZDJĘĆ                                            p. K. Nowak

 


 

ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

     Zgodnie z tradycją szkoły w Dniu Święta Edukacji 14 października odbywa się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i pasowanie na ucznia. 

     Na szkolnej akademii mieliśmy przyjemność gościć wicewójta Gminy Wielka Wieś p. Krzysztofa Wołosa, sołtysa p. Teresę Wierzbicką i licznie przybyłych rodziców. 

     Pierwszoklasiści pod opieką p. H. Matwieiszyn złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pani dyrektor wręczyła im ważny dokument - legitymację szkolną. Uczniowie klasy II pod opieką p. E. Kwiecień i klasy "0" uświetnili uroczystość wierszem i piosenką. Ciepłe słowa do pierwszoklasistów skierowali również uczniowie klas starszych. 

     Na zakończenie uroczystości samorząd szkolny, uczniowie z klas V i VI pod opieką p. D. Konieczkowicza w montażu słowno-muzycznym przesłali serdeczne życzenia nauczycielom w dniu ich święta. 

                                                               Pierwszoklasistom życzymy sukcesów ! 

                                                   

 


 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2008 

      Kolejny raz nasza szkoła czynnie uczestniczyła w światowej akcji dbania o środowisko. 

W sobotę, 11 października trwało wielkie porządkowanie terenu przyszkolnego i ulicy Szkolnej. Młodsi uczniowie zbierali śmieci, starsi sadzili krzewy i drzewka wokół boiska. W akcję włączyli się rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Ta wspaniała postawa proekologiczna całej społeczności szkolnej jest godna podziwu i uznania. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwała pani dyrektor, która z ramienia Rady Pedagogicznej posadziła dwie jarzębiny, nauczyciele, samorząd szkolny i rodzice, którym szczególnie dziękujemy za okazaną pomoc.       

                                                            KOLEJNA AKCJA ZA ROK !  

 

 


 

WITAJ SZKOŁO !

2008 / 2009

      Inauguracja roku szkolnego 1-go września 2008 :

 • 8:15 - msza święta w kościele parafialnym,

 • 9:30 - uroczystość otwarcia ceremoniałem szkolnym,

 • występ artystyczny uczniów klasy IV,

 • życzenia sukcesów szkolnych kierowane przez p. dyrektor,

 • spotkanie wychowanków z nauczycielami.

      Poczet sztandarowy : 

Karolina Galon

Faustyna Kopijka

Karol Gofron

 

 

ŻEGNAJ SZKOŁO !!! 

      Dnia 20 czerwca uroczyście pożegnaliśmy szóstoklasistów. Ze wzruszeniem odbierali "Świadectwo Ukończenia Szkoły Podstawowej".      

Dalszych sukcesów w rozwijaniu talentów i uzdolnień życzyła im wychowawczyni oraz pani dyrektor. Wszyscy uczniowie po odebraniu świadectw mogli udać się na zasłużony wypoczynek.                                                            

                                       DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !  

 

 


 

DZIEŃ SZKOŁY 2007/2008 

W ramach obchodów Dnia Szkoły 17 czerwca 2008 roku odbyła się prezentacja osiągnięć uczniowskich w roku szkolnym 2007/08.

W postaci prezentacji multimedialnej zostały przybliżone sukcesy uczniów w dziedzinie artystycznej, edukacyjnej i sportowej.

Miło nam było gościć wizytatora Kuratorium Oświaty P. Kazimierza Gołasa, zastępcę wójta Gminy Wielka Wieś P. Krzysztofa Wołosa, kierownika GZEAS-u P. Krystynę Hrabię, sponsorów i przedstawicieli władz lokalnych.

Podkreślono, iż ważnym wydarzeniem w historii szkoły okazał się pomysł na wydanie antologii baśni pt. „Szkoła w baśń zaklęta” autorstwa uczniów klas IV – VI. Pięknie wydana książka to efekt pracy wielu rąk i serc. Prace młodych baśniopisarzy cierpliwie sprawdzała pani polonistka. W tym czasie pani dyrektor dokonywała wszelkich starań aby pozyskać sponsorów i chętnych do wydania tej książki.

Obchody Dnia Szkoły zakończył występ uczniów z koła teatralnego przedstawieniem „Balladyna”.

 

Organizatorzy uroczystości

 

 


 

DZIEŃ DZIECKA 2008 

       

      W ramach obchodu święta zorganizowano atrakcyjną wycieczkę po Ojcowskim Parku Narodowym. Pod opieką przewodników dzieci miały okazję poznać historię parku, ciekawe gatunki roślin i zwierząt oraz zwiedzić Jaskinię Łokietka i Ciemną.

      Tak wspaniały prezent został ufundowany przez Radą Rodziców.

                                                                  Dziękujemy 

 


 

MOJEJ MAMIE

     W dniu 28 czerwca odbyło się wielkie święto. Uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię poświęconą „Dniu Matki”. Dzieci z „Oddziału Przedszkolnego” wystąpiły z wierszami, tańcem i piosenką dla swoich Mam. Uroczystość uświetnili bogatym programem uczniowie klas I, II, III. Również wspaniale zaprezentowali się „tancerze” naszej szkoły przygotowani przez panie: Ewę Mączyńską i Karolinę Zadęcką, które prowadzą zajęcia z rytmiki i kursu tańca.  

      Mamy od swoich pociech otrzymały własnoręcznie wykonane prezenty, które sprawiły im wiele radości.

      Na zakończenie spotkania odbyła się aukcja prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkoły, która również cieszyła się wielkim zainteresowaniem .

 


 

KONSTYTUCJA 3 MAJA 

     Społeczność szkoły uczciła 217 rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej uroczystym apelem. Atmosferę obrad Sejmu Czteroletniego, którego zwieńczeniem była pierwsza w Europie Konstytucja, odtworzyli młodzi aktorzy z kl. IV-VI w inscenizacji "Witaj majowo jutrzenko". Przedstawienie zakończyło się polonezem w wykonaniu uczniów z koła tanecznego, działającego w szkole. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił p. D. Konieczkowicz, a reżyserem inscenizacji była p. M. Zięcina. Przypomniała również, iż od czterech lat 2 maja jest świętem polskiej flagi.                                                   

 


 

DZIEŃ ZIEMI 2008

"WĘDRÓWKA PO UKŁADZIE SŁONECZNYM" 

     Uroczysty apel poświęcony kolejnym obchodom Dnia Ziemi przygotowali uczniowie kl. V, II i I pod kierunkiem nauczyciela przyrody. W trosce o dobro Ziemi młodzi ekolodzy szczególną uwagę zwrócili na szacunek do otaczającej nas przyrody i oszczędne gospodarowanie jej zasobami. 

Apel zakończono słowami św. Franciszka - Patrona Ekologów 

"Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi"

                                                   

 


 

życzą:

dyrektor szkoły, grono pedagogiczne 

i uczniowie z siostrą Angeliką

 


 

ZABAWA KARNAWAŁOWA 2008

      W rytm poloneza rozpoczął się w czwartek 25 stycznia II wielki bal uczniowski. Pod kierunkiem wodzireja tańczono walca wiedeńskiego, makarenę i wiele innych tańców standardowych.  

GALERIA ZDJĘĆ

Piękne stroje karnawałowe podkreślały charakter tego balu. Wśród wielu atrakcji powodzeniem cieszył się konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy. Szczęśliwcami w wyborach okazali się uczniowie z kl. "0" Wiktoria Chwast i Andrzej Kołodziejczyk.

 

 

                               Wszyscy bawili się wyśmienicie ! 

 

 


 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA         

       Babcie i Dziadkowie to goście wyjątkowi dla społeczności szkolnej w Wielkiej Wsi. Tradycja organizowania  w szkole uroczystości z okazji ich święta sięga wielu lat.

       Uczniowie klas: 0 – III jak co roku przygotowywali się do występów od dłuższego czasu, aby w dniu 18 stycznia zaprezentować się przed znakomitą publicznością jak najlepiej. Babcie i Dziadkowie mieli okazję obejrzeć swoich wnuków w inscenizacji „Kopciuszek”, wysłuchali też wierszy i piosenek specjalnie im dedykowanych, podziwiali wspaniałych tancerzy w pięknych kolorowych strojach.

       Po występach przyszedł czas na spotkanie z szanownymi gośćmi. Uroczysty nastrój, serdeczna atmosfera, uśmiechnięte buzie kochających wnuków sprzyjały wspomnieniom sprzed lat.

       Dzieci własnoręcznie wykonały upominki, które wręczyły Babciom i Dziadziom z gorącymi życzeniami zdrowia, radości i uśmiechu. Do życzeń przyłączają się również organizatorzy imprezy:  wychowawcy klas 0 – III oraz Rada Rodziców.

 


 

BAL KARNAWAŁOWY KLAS 0 - III

W WIELKIEJ WSI  

 

      O tym, że karnawał ruszył pełną parą przekonali się najlepiej uczniowie klas:  0 – III z zaprzyjaźnionych szkół w Wielkiej Wsi i Białym Kościele. Uczestniczyli oni bowiem we wspaniałym balu, który odbył się 15 stycznia w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi. 

      Imprezę rozpoczęli mali aktorzy z klasy drugiej wcielając się w postacie z bajki „Kopciuszek”

Po obejrzeniu inscenizacji widzowie wzięli udział w konkursie „Znam tę bajkę”. Okazało się, że dzieciaki świetnie zapamiętały treść przedstawienia. Później przyszedł czas na śpiewanie kolęd. Również w tej dziedzinie uczniowie klas 0 – III nie mają sobie równych. Bal rozkręcił się na dobre, gdy na parkiecie pojawili się uczestnicy kolejnego konkursu – „Mistrzowie tańca”

Nie zabrakło wspaniałej muzyki, upominków i jak to w karnawale bywa – pysznych pączków. A co najważniejsze – humory dopisywały !             

Bal zorganizowali wychowawcy klas 0 – III ze szkoły w Wielkiej Wsi 

      z pomocą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Rady Rodziców.

 


 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY       

      W dniu 13 stycznia odbyła się zbiórka funduszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcja skierowana była na pomoc dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. Z naszej szkoły jako wolontariusze orkiestry wystąpili:

Patrycja Kołodziejczyk

Michał Włodarczyk

Agnieszka Kazimianiec

Natalia Zawadzka

     Pieniądze były zbierane przed kościołem w Białym Kościele do rozpoczęcia mszy o godz. 900 i 1700. W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z nami "zagrali". 

                                                    Do zobaczenia za rok !

 


 

VII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK       

      Dnia 5.01.2008 r. odbył się w GOKiS "Przegląd kolęd i pastorałek". W przeglądzie wzięło udział 10 grup przedszkolnych. Nasi najmłodsi ubrani w kolędnicze stroje przygotowane przez rodziców zaprezentowali taniec aniołów - przygotowany przez panią Ewę Mączyńską na rytmice. Następnie zaśpiewali dwie pastorałki "Przylecieli aniołkowie" i "O gwiazdo prowadź nas".

                                                                Gratulujemy występu !  

  

PRAWDZIWE BOŻE NARODZENIE      

       Tradycyjnie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia zapanowała w naszej szkole rodzinna, świąteczna atmosfera. W spotkaniu przedświątecznym uczestniczyli wszyscy uczniowie, p. dyrektor i nauczyciele. Miło nam było gościć wójta p. Tadeusza Wójtowicza, ks. proboszcza Mariana Matusiaka, p. Teresę Wierzbicką, członków Klubu Seniora oraz wielu rodziców. 

Uczniowie kl. piątej nawiązali do zwyczajów prawdziwie spędzonych świąt. Ciepły nastrój wprowadziło wspólne kolędowanie.

Uwieńczeniem uroczystości był opłatek, życzenia i wigilijny poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. 

 


 

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ      

       W dniu 3 grudnia 2007 roku odbył się w naszej szkole kiermasz świąteczny. Rodzice mogli za niewielką cenę zakupić ozdoby świąteczne, wykonane przez uczniów z zaangażowaniem, jakiego trudno odmówić nawet profesjonalistom. Akcja cieszyła niezwykłym zainteresowaniem, a jej celem było propagowanie tradycji i zwyczajów świątecznych. Mamy nadzieję, że podobny, o ile nie większy odzew, będzie miał miejsce za rok, zatem…do zobaczenia!

 


 

ANDRZEJKI 2007      

       Andrzejki przypadają na noc z 29 na 30 listopada, w wigilię św. Andrzeja. Według dawnych wierzeń ta noc miała moc magiczną, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Chcąc odkryć choć cząstkę tej wielkiej niewiadomej, uczniowie wraz z wychowawcami 29 listopada uciekli się do wróżb. Dodatkową atrakcją była zabawa taneczna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.

 


 

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI

Z OKAZJI 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

       Dnia 9 listopada 2007 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.

       Na krótką chwilę sala gimnastyczna zamieniła się w scenę, a uczniowie klas IV - VI uczęszczający na kółko teatralne, prowadzone przez p. Paulinę Piotrowską, w aktorów.

Widzowie - nauczyciele, dzieci i przybyli na tę uroczystość goście: wicewójt p. Krzysztof Wołos oraz przedstawiciel Klubu Seniorów p. Bronisław Ciejek - mogli poczuć klimat tamtego czasu dzięki inscenizacji pod tytułem "Jeszcze Polska nie zginęła...". Dodatkową atrakcją był występ naszego gościa p. B. Ciejki, który grą na ustnej harmonijce przypomniał wszystkim utwoty towarzyszące wtedy Polakom walczącym, a później cieszącym się z odzyskanej niepodległości.

       Tego dnia tak dobrze wszystkim znany "Mazurek Dąbrowskiego" rozbrzmiewał w naszych uszach, myślach i sercach w sposób nader szczegolny.

 


 

PIERWSZOKLASIŚCI ŚLUBUJĄ 

       "Ślubuję uroczyście uczyć się wszystkiego, co mądre i piękne ..." - takie słowa rozbrzmiewały 12 października w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego. To pierwszoklasiści z Wielkiej Wsi obchodzili swoje święto - pasowanie na ucznia. W obecności dyrektora szkoły p. Marty Stochalskiej-Budzyn, grona pedagogicznego, rodziców, starszych kolegów oraz znakomitych gości: p. v-ce wójta Krzysztofa Wołosa, p. sołtys Teresy Wierzbickiej, p. radnego Ryszarda Nawary, przyrzekali uczyć się pilnie i zachowywać wzorowo.

   

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez wych. kl. I p. Ewę Kwiecień   i wych. kl. II p. Barbarę Głód.   

GALERIA

ZDJĘĆ

   

          Niezapomniane chwile przeżyli widzowie podczas poloneza tańczonego przez pierwszaków pod kierunkiem p. Ewy Mączyńskiej. Całości dopełniła niezwykle oryginalna scenografia z nowym logo szkoły zaprojektowanym i wykonanym przez Pracownię Reklamy i Poligrafii Light p. Krzysztofa Nowaka z siedzibą w Wielkiej Wsi.

       Nie zabrakło też chwili wspomnień, bowiem z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaszczycili szkołę swą obecnością emerytowani nauczyciele: p. Barbara Stochalska, p. Aleksander Mikurda, p. Stanisław Jaszczyk.

       Uroczysty nastrój, kolorowe upominki, galowe stroje, pamiątkowe fotografie - taki dzień na długo pozostanie w pamięci najmłodszych uczniów przyjętych do grona społeczności szkolnej.

 


 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2007  

       Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi włączyli się w akcję "sprzątanie świata". Jak zawsze cieszyła się ona dużym poparciem wśród całej społeczności szkolnej. 

Uczniowie klas 0 - I zadbali o porządek na placu zabaw i boisku szkolnym. O czystość poboczy najczęściej uczęszczanych ulic postarali się uczniowie klas II - IV. Przyszkolny teren zieleni wypielęgnowali uczniowie klas V - VI. 

O rzetelnie prowadzoną akcję zadbali wychowawcy i nauczyciele, którzy wraz z uczniami brali w niej czynny udział.

 


 

ROK SZKOLNY 2007/2008

Witaj szkoło !

   Kolejny rok szkolny rozpoczął się 3 września. Uczniowie odśpiewali hymn państwowy. Nowo powołana na stanowisko dyrektora szkoły Pani mgr Marta Stochalska-Budzyn powitała przybyłych na uroczystość szkolną gości, rodziców, uczniów i nauczycieli. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczącą rolę szkoły w poszukiwaniu nowych talentów, podnoszeniu poziomu kształcenia, wychowania i bezpieczeństwa.

 

Poczet sztandarowy szkoły:

                    Agnieszka Galon,

                    Paulina Nabagło,

                    Damian Nabagło.

Samorząd uczniowski:
Przewodnicząca - Patrycja Kołodziejczyk,

Zastępca - Gabriela Domagalska,

Skarbnik - Paulina Nabagło.

Sekcje szkolne i członkowie:

Sekcja nauki  

Patrycja Kołodziejczyk, Gabriela Domagalska, Paulina Nabagło

Sekcja higieny

Patrycja Kołodziejczyk, Gabriela Domagalska, Paulina Nabagło, Ewa Nabagło

Sekcja kulturalno- oświatowa

Patrycja Kołodziejczyk, Gabriela Domagalska, Paulina Nabagło, Eleonora Gawrońska, Ewa Nabagło

Sekcja sportowa

Patrycja Kołodziejczyk, Gabriela Domagalska, Paulina Nabagło, Eleonora Gawrońska, Damian Nabagło, Ewa Nabagło, Kuba Wierzbicki, Michał Włodarczyk, Karol Gofron, Szymon Kowalski, Paweł Zawadzki

 

Nauczyciele uczący:

Marta Stochalska-Budzyn - oddział przedszkolny,

Ewa Kwiecień - kształcenie zintegrowane,

Barbara Głód - kształcenie zintegrowane,

Halina Matwieiszyn - kształcenie zintegrowane,

Agata Witek - język angielski,

Bogusława Marzec - przyroda, technika i informatyka,

Paulina Piotrowska - język polski,

Grażyna Pogan - matematyka,

Magdalena Zięcina - historia, bibliotekarstwo,

Artur Kłys - wychowanie fizyczne,

Dariusz Konieczkowicz - muzyka,

Marta Duda - plastyka,

s. Angelika Pszczółkowska - religia,

Wiesław Smełka - pedagog szkolny,

Anna Tarasin - świetlica środowiskowa.

 


 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2007/2008

 

Dni wolne od zajęć Termin
Ferie świąteczne (zimowe) 24.12.07 - 1.01.08
Ferie zimowe 28.01.08 - 9.02.08
Ferie świąteczne (wiosenne) 20.03.08 - 25.03.08
Dni ustawowo wolne od zajęć

2.05.08, 23.05.08

                    Dni możliwe do odrobienia: 2.11.07 

                        Sprawdzian klasy szóstej: 8.04.08

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej Termin
Posiedzenia szkoleniowe w zależności od potrzeb
Posiedzenia klasyfikacyjne i plenarne 21.01.08, 13.06.08

 

Harmonogram spotkań z rodzicami Termin
Spotkanie organizacyjne 12.09.07
Spotkania informacyjne 3.12.07, 23.01.08, 16.04.08

                    Inne:

                        Dzień Matki - aukcja prac plastycznych