Szkoła Podstawowa im. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi

ul. Szkolna 5
32-089 Wielka Wieś
tel./fax (12) 419-10-13
http://www.spww.pl
spwielkawies@go2.pl

Dyrektor szkoły: mgr Marta Stochalska - Budzyn

Przyjmowanie stron: po uzgodnieniu telefonicznym

Sekretariat: Agnieszka Sukta - Gałczyk 
Czynny w godz. 7.30- 15.30

Pedagog szkolny: mgr Małgorzata Dyrda