RADA PEDAGOGICZNA

mgr Agnieszka Habina

dyrektor szkoły

język polski, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ewa Kwiecień

edukacja wczesnoszkolna

mgr Halina Matwieiszyn

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Wojdyła

edukacja wczesnoszkolna

mgr Paulina Piotrowska

język polski

mgr Bartosz Rylski

język polski

mgr Adam Kubera

język angielski

mgr Joanna Luks

język niemiecki

mgr Grażyna Pogan

matematyka

mgr Barbara Mycek

przyroda, biologia, chemia

mgr Rafał Rospierski

geografia

mgr inż. Piotr Mazur

fizyka

mgr Renata Borkowska

informatyka, wychowanie fizyczne, technika

mgr Krystyna Nowak

wychowanie fizyczne

mgr Marta Duda

plastyka

mgr Dariusz Konieczkowicz

muzyka

mgr Magdalena Zięcina

historia, wos, biblioteka

mgr Przemysław Ryś

religia

mgr ks. Marek Wcisło

religia

mgr Aleksandra Kozień

doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Rabczyńska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Nogieć-Stach

świetlica

mgr Anna Tarasin

świetlica

mgr Magdalena Dominiak

psycholog

mgr Małgorzata Dyrda

pedagog

mgr Monika Olek

nauczyciel współorganizujący kształcenie