Wycieczka do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego

Opublikowano: Nov. 19, 2010

Grupa uczniów realizujących tematykę zajęć „Nieskończona różnorodność przyrody” uczestniczyła w lekcji pokazowej nocnego nieba w dydaktycznym ośrodku MOA w Niepołomicach.

Celem wycieczki był udział w popularyzacji jednej z nauk przyrodniczych – astronomii. Cykl zajęć składał się z prezentacji multimedialnej, filmów astronomicznych, symulacji komputerowych i teleskopowego pokazu nieba. Uczniowie wzbogacali swoją wiedzę o planetach Układu Słonecznego, zjawiskach astronomicznych Wszechświata urzeczywistnionych za pomocą profesjonalnych teleskopów i przyrządów astronomicznych. Jednym z ciekawych zjawisk była zorza poranna, stanowiąca niezwykłą grę świateł na niebie. Uczniowie złożyli również wizytę w nowo otwartym Planetarium, gdzie uczestniczyli w seansie „Wschodzące Słońce i gwiaździste niebo”. Każdy z uczestników zajęć mógł również zobaczyć Słońce przez teleskop i przekonać się jak wysoka jest na nim temperatura. Zajęcia prowadzone były w sposób niezwykle ciekawy z wykorzystaniem najnowszej technologii.  

 Zajęcia są realizowane w ramach zajęć przyrodniczych z elementami ekologii projektu „Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska – Budzyn

Wszystkie wpisy