Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2022/2023

Przewodniczący SU - Bartłomiej Skrzyniowski z klasy 8
Zastępca Przewodniczącego – Filip Szafarczyk z klasy 4
Zastępca Przewodniczącego – Wiktoria Lipska z klasy 7
Rzecznik do spraw Uczniów – Lena Skowronek z klasy 8

Członkowie SU:
Justyna Kamela z klasy 4
Maja Wiktorska z klasy 5
Michał Flis z klasy 5
Katarzyna Puchalska z klasy 6
Maria Kłusek z klasy 6
Julia Galon z klasy 7
Helena Jackowska z klasy 7
Zofia Malicka z klasy 7

Opiekunowie SU:
Pani Grażyna Pogan
Pan Adam Kubera