Szanowni Państwo,

budżet Rady zależy od wpłaty każdego Rodzica. Wpłacane przez Rodziców składki w całości przeznaczone są na potrzeby dzieci. Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się w kolejne inicjatywy, sugerowana wysokość rocznej składki to:

-60 zł za pierwsze dziecko  

-30 zł za drugie dziecko                                                                                                                                                   

-trzecie dziecko zwolnione z opłat

Wpłat można dokonywać w każdym miesiącu roku szkolnego.
Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe: Rady Rodziców :

Bank ING 79 1050 1445 1000 0090 9467 0511

Tytułem: IMIĘ i NAZWISKO UCZNIA oraz klasa
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  im ks. St Konarskiego w Wielkiej Wsi
ul.
Szkolna 5
32- 089 Wielka- Wieś

Wpłaty można również dokonać podczas zebrań bezpośrednio u skarbników klasowych. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.