Szanowni Państwo,

budżet Rady zależy od wpłaty każdego Rodzica. Wpłacane przez Rodziców składki w całości przeznaczone są na potrzeby dzieci. Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się w kolejne inicjatywy, sugerowana wysokość rocznej składki to:

-70 zł za pierwsze dziecko  

-35 zł za drugie dziecko                                                                                                                                                   

-trzecie dziecko zwolnione z opłat

Wpłat można dokonywać w każdym miesiącu roku szkolnego.
Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe: Rady Rodziców : 68 8591 0007 0041 0599 3642 0001

Krakowski Bank Spółdzielczy
 

Tytułem: IMIĘ i NAZWISKO UCZNIA oraz klasa
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  im ks. St Konarskiego w Wielkiej Wsi
ul.
Szkolna 5
32- 089 Wielka- Wieś

Wpłaty można również dokonać bezpośrednio u skarbników klasowych lub w sekretariacie szkoły.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.