HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ WSI

Nauczyciele

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi liczy ponad 90 lat. Wybudowano ją po odzyskaniu niepodległości. Z roku szkolnego 1917/18 zachowały się arkusze ocen. Pod teren szkoły wieś przeznaczyła około 60 arów z tzw. pola ogólnowiejskiego, a lokalizację budynku zaprojektowano w części zwanej "SKOTNICĄ". Szkoła powstała przy pomocy finansowej gminy Cianowice z ogromnym wysiłkiem mieszkańców wsi.

Szkoła należała do powiatu olkuskiego. Był to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony. W latach 30-tych budynek został zniszczony. W czasie okupacji i zaraz po wyzwoleniu kierownikiem szkoły został p. Kościółek. Szkoła posiadała 2 sale lekcyjne i korytarz. Pozostałą część budynku stanowiły fundamenty pod pozostałe sale. Budynek pokryto dachówką. W latach 50-tych, gdy kierownikiem była p. Maria Witek przystąpiono do remontu sal. Dzięki pomocy rodziców szkołę pokryto blachą. Oddano do użytku trzecią salę i kancelarię. Uczyło 4 nauczycieli w klasach łączonych. Było 7 klas. W roku 1953 szkoła liczyła 105 uczniów, kierownikiem został Wilhelm Zamora. Za zdobyte środki finansowe powstała czwarta sala lekcyjna. Przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego położono chodniki i posadzono drzewka wokół szkoły. Na terenie szkoły działały cztery organizacje: Koło P.C.K., Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Samorząd Uczniowski, a od 1954 harcerstwo. W lipcu 1954r. cała wieś dostała prąd elektryczny. Od tej chwili zaczęły przybywać aparaty radiowe. W dniu 10.01.1955r. przeprowadzono całkowitą radiofonizację szkoły. Komitet Rodzicielski zakupił rzutnik filmowy, a później telewizor. 1 stycznia 1957 szkołę przydzielono do powiatu krakowskiego. W roku szkolnym 1959/60 kierownikiem zostaje Aleksander Mikurda. Od następnego roku wprowadzono obowiązkowo chodzenie w pantoflach, chałacikach i bluzach chałatowych. Zakupiono tarcze szkolne. W 1962 roku budynek szkolny rozbudowano poprzez nadbudowę piętra, budowę sanitariatów i tarasu /balkonu/. Nadbudówkę ukończono 12.XII.1962r. Duża aktywność rodziców i czyny społeczne przyczyniły się do szybkiego oddania zaplanowanych zmian. W latach 1963/65 w ramach prac wykończeniowych wybudowano w salach piece, pomalowano podłogi, założono parkiet w dwóch salach na piętrze. 21 listopada 1965r. dokonano uroczystego otwarcia II piętra. Gościem uroczystości był Witkowski Jan-przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Białym Kościele. Od tego roku zaczyna działać Ognisko Przedszkolne, którego kierownikiem najpierw była Irena Machowska, później Stochalska Barbara. W roku 1966/67 szkoła powiększyła się o jedną klasę. System nauczania zmienił się na ośmioklasowy. Po raz pierwszy zaczęto wpisywać najlepszych uczniów do "Złotej Księgi". W roku 1976/77 szkoła stała się filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Białym Kościele. Dzieci uczęszczały do klas I-IV. Pozostało 2 nauczycieli i uczyli oni w klasach łączonych. Jako samodzielna Szkoła Podstawowa z klasami I-VI zaczęła działać od roku 1983/84. Po dziesięciu latach szkoła doczekała się klasy ósmej liczącej 21 osób. W 1995 roku zrodził się pomysł budowy sali gimnastycznej. Inicjatorami byli rodzice uczących się w szkole dzieci. Pierwszy dokument w sprawie budowy wydano 27 maja 1996r. Pozwolenie na budowę zostało wydane 10 lutego 1999r. Pół roku później przy szkole rozpoczęły się prace. Sali zapewne nie udałoby się zbudować, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie rodziców, władz samorządowych, strażaków, członków klubu seniora i mieszkańców gminy. Dzięki ich odwadze, uporowi i determinacji powstała pierwsza pełnowymiarowa sala gimnastyczna w gminie. Uroczyście i oficjalnie pod kierownictwem dyrektora szkoły Stanisława Jaszczyka nową salę przekazano uczniom w ostatnią niedzielę września 2001r.

SZKOŁA Z IMIENIEM I SZTANDAREM

31. III. 1999 - nadano szkole imię ks. Stanisława Konarskiego. 
17. IX. 2000 - nadano szkole prawo posiadania sztandaru szkolnego.

W uzgodnieniu z dyrektorem szkoły Stanisławem Jaszczykiem członkowie Klubu Seniora rozpoczęli działania na rzecz ufundowania szkole sztandaru. Inicjatywę podjęli niemal wszyscy mieszkańcy wsi. Sztandar bezinteresownie wyhaftowała absolwentka szkoły Barbara Jabłońska wraz ze swoją babcią Stefanią Dziura. Drzewiec wykonał ojciec Barbary - Tomasz Dziura. Wręczenie sztandaru było dużym wydarzeniem w życiu miejscowości. Wszak wszyscy mieszkańcy mieli, mają lub będą mieć kontakty ze szkołą. Szkolna Rada Rodziców, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej i Klub Seniora wspólnie przygotowały uroczystość z tej okazji. Wiele pracy włożył też ksiądz proboszcz parafii w Białym Kościele Marian Matusiak. Podczas uroczystości święcenia sztandaru w kościele zgromadził się tłum. Wśród zaproszonych gości był dyrektor gimnazjum księży pijarów w Krakowie ksiądz Eugeniusz Grzywacz.

NAUCZYCIELE UCZĄCY W SZKOLE

 • Zamora Wilhelm 1952/53-1959/60 /kierownik szkoły/
 • Zamora Wanda 1952/53-1957/58 
 • Cieślik Aleksandra 1952/53-1953/54 
 • Nowakowski Leon 1953/54-1954/55 
 • Wójcik Józefa 1953/54-1957/58 
 • Ciesielska Maria 1954/55-1958/59 
 • Witek Maria 1957/58-1958/59 
 • Stochalska Barbara 1957/58-1990 
 • Kępa /Wierzbicka/ Krystyna 1957/58-1960
 • Mulińska Barbara 1957/58-1962/63 
 • Mikurda Aleksander1959/60-1993/94 /kierownik szkoły/ 
 • Sokół Jerzy 1961/62-1963 
 • Bujas Stanisław 1964/65-1967/68
 • Tyrpa /Machowska/ Maria 1964/65 
 • Zabiegaj Maria 1964/65-1970 
 • Wolińska Krystyna 1965/66-1970 
 • Marcinkiewicz Anna 1966/67-1974 
 • Żuchowicz /Toboła/ Henryka 1966/67-1974/75 
 • Jakubek Ludwik 1966/67-1967/68 
 • Migocka Elżbieta 1967/68-1969/70 
 • Maro Jacek 1967/68-1971/72 
 • Szklarczyk Janusz 1969/70-1974/75 
 • Kowal Czesława 1970/71-1975/76 
 • Szuberta Janina 1971/72-1976/77 
 • Krzysztorek Zofia 1971/72-1973/74 
 • Cieślik Władysław 1973/74-1976/77 
 • Pęchalska Iwona 1974/75-1976/77 
 • Maro Maria 1980/81-2006/07 
 • Bosak Alina 1983/84-1990 
 • Głód Barbara 1982/83 
 • Stochalska-Budzyn Marta 1982/83 /dyrektor szkoły/ 
 • Marzec Jerzy 1982/83-1985/86 
 • Jaszczyk Stanisław 1985/86-2006/07 /dyrektor szkoły/ 
 • Matwieiszyn Halina 1985/86
 • Piech Izabella 1985/86
 • Gorajczyk Elżbieta 1986/87-1989 
 • Dudzińska /Kwiecień/ Ewa 1987/88 
 • Marzec Bogusława 1987/88 
 • Witek Agata 1989/90 
 • Zięcina Magdalena 2005/06 
 • Piotrowska Paulina 2007/08 
 • Pogan Grażyna 2007/08