Kalendarz szkolny na rok 2020/2021

 

Harmonogram SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

 

TERMIN

Spotkanie organizacyjne

09.09.2020 – wywiadówka 

Spotkania informacyjne

04.11.2020 – wywiadówka  

16.12.2020 – dzień otwarty 

13.01.2021 – wywiadówka, przekazanie ocen proponowanych 

14.04.2021 – wywiadówka  

12.05.2021 – dzień otwarty  

09.06.2021 – wywiadówka, przekazanie ocen proponowanych 

Spotkania indywidualne w miarę potrzeb

cały rok szkolny; konsultacje wg ustalonego harmonogramu

 

 

Kalendarz uroczystości szkolnych  

HARMONOGRAM SZKOLNYCH UROCZYSTOŚCI

Nazwa

Termin

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020

3

Ślubowanie kl. I i Dzień Edukacji Narodowej

14.10 2020

4

Narodowe Święto Niepodległości (apel)

10.11.2020

5

Andrzejki


11.2020

6

Koncert bożonarodzeniowy


12.2020

7

Wigilia Bożego Narodzenia


22.12.2020

8

Wspólne Kolędowanie


 

9

Dzień Babci i Dziadka


 

10

Szkolna Zabawa Karnawałowa


11

Dzień Otwarty

marzec 2021

12

Święta Wielkanocne


1-6.04.2021

13

Święto Konstytucji 3 Maja (apel)


30.04.2021


Dzień Patrona


maj 2021

15

Dzień Mamy i Taty


maj 2021

16

Dzień Dziecka


czerwiec 2021

17

Zakończenie Roku Szkolnego

25 czerwiec 2021

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 

DNI WOLNE OD PRACY

TERMINY

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2020

Ferie zimowe

15.02-28.02.2021

Rekolekcje/ Misje

22 -24.03.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04-06.04.2021

Dni ustawowo wolne od szkoły

01.11.2020 (niedziela),
11.11.2020 (środa),
01.01.2021 (piątek),
06.01.2021 (środa)
01.05.2021 (sobota),

03.05.2021 (poniedziałek)
03.06.2021 (czwartek)

Dni wolne ustalone zarządzeniem dyrektora

12-13.11.2020 (czwartek, piątek)

25-27.05.2021 (wtorek –czwartek) – egzaminy ósmoklasisty

04.06.2021 (piątek)