1) „W świecie zmysłów” - zadanie publiczne w obszarze edukacji oświaty i wychowania w 2015 r. realizowane od 01.10.2015 r.  do  31.12.2015 r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś. 

2) „English Go – startujemy z angielskim” – projekt realizowany od 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. i dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach konkursu grantowego „Na dobry początek”. 

3) „Śladami legend” – zadanie publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. realizowane od 01.01.2016 r. – 30.09.2016 r. w ramach projektu Fundacji WyspArt „Krakowski Inkubatora Kultury” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4) „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – zadanie publiczne w obszarze edukacji oświaty i wychowania w 2016 r. realizowane od 01.03.2016 r. – 30.06.2016 r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

5) „Explore Britain (Poznajemy Wielką Brytanię)” - zadanie publiczne w obszarze edukacji oświaty i wychowania w 2016 r. realizowane od 01.03.2016 r. – 31.07.2016 r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

6) „Poznaj swoje środowisko” - zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 r. realizowane od 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

7) „Zobaczyć inaczej – spotkania z rzeźbą” – zadanie publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. realizowane od 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

8) „Gabinet cieni – między aktorem a sztuką” - zadanie publiczne w zakresie edukacji oświaty i wychowania w 2016 r. realizowane od 01.09.2016 r. – 31.12.2016 r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

9) „KIDS AND ANIMALS – czyli DZIECIAKI I ZWIERZAKI” – projekt realizowany od 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. i dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach konkursu grantowego „Na dobry początek”.

10)”Wielki Mały Teatr”- zadanie publiczne w zakresie edukacji oświaty i wychowania w 2017r. realizowane od 01.03.2017r. – 30.06.2017r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

11)"Nie daj się złapać w sieć”- zadanie publiczne w zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego w 2017r. realizowane od 01.04.2017r. – 30.06.2017r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

12 )”Razem w szkole”- zadanie publiczne w zakresie edukacji oświaty i wychowania w 2017r. realizowane od 01.03.2017r. – 30.06.2017r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

13) „Spojrzenie wstecz-szukając naszych korzeni”- zadanie publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017r. realizowane od 01.03.2017r. – 30.11.2017r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

14) „Sztuka natury szuka” - zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 r. realizowane od 01.03.2017r. – 30.07.2017r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

15) „EXPLORE BRITAIN II EDYCJA”- zadanie publiczne w zakresie edukacji oświaty i wychowania w 2017r. realizowane od 01.03.2017r. – 30.08.2017r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

16) „Zalajkuj czytanie”- zadanie publiczne w zakresie edukacji oświaty i wychowania w 2017r. realizowane od 01.03.2017r. – 30.07.2017r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

17) „Historia w pamięci zaklęta”- zadanie publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018r. realizowane od 01.03.2018r. – 30.06.2018r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

18) „Wsparcie dla ochrony bioróżnorodności poprzez systemowe urządzanie terenów zielonych – budowa ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej im Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi.” - zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018r. realizowane od 04.05.2018r. – 22.06.2018r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

19) „The Great British Adventure”- zadanie publiczne w zakresie edukacji oświaty i wychowania w 2018r. realizowane od 01.06.2018r. – 31.08.2018r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

20) „Sztukmistrze-zajęcia teatralne”- zadanie publiczne w zakresie edukacji oświaty i wychowania w 2018r. realizowane od 01.10.2018r. – 20.12.2018r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.

21) „EKO-świadomi” - zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018r. realizowane od 20.09.2018r. – 20.12.2018r. dotowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Wielka Wieś.