Plan Lekcji

Klasa I

Nr. LekcjiGodzinyDni tygodnia
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 815 - 900
ew. ew. ew. WF ew. ew.WF
2 910 - 955 ew. ew. ew. ew. ew.
3 1005 - 1050 ew. ew. ew. ew. ew.
4 1100 - 1145 religia j.angielski j.angielski ee.WF ew.
5 1200 - 1245
 zpp religia ed. komp.  ed.komp.
6 1255 - 1340          

Klasa II

Nr. LekcjiGodzinyDni tygodnia
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 815 - 900
ed.plastyczna ew. religia ew.WF ew.
2 910 - 955 religia ew.WF ew. ew. ew.
3 1005 - 1050 j.angielski ew. ew. ew. ew.
4 1100 - 1145
ew. ew. j.angielski ew.
5 1200 - 1245   ew. ed.komp. zaj.wyr. ew.WF
6 1255 - 1340   ed.komp.
   

Klasa III

Nr. LekcjiGodzinyDni tygodnia
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 815 - 900
ew. ew. ew. ew. ed.komp.
2 910 - 955 ew. ew. j.angielski ew. ew.
3 1005 - 1050 ew. ed.plast. ew. ew. ew.
4 1100 - 1145 ew. religia ew.WF reigia ew.WF
5 1200 - 1245
j.angielski ew.   ew. 
6 1255 - 1340
z pp      
7 1340-1435          

Klasa IV 

Nr. LekcjiGodzinyDni tygodnia
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 815 - 900
wf przyroda matematyka matematyka matematyka
2 910 - 955 matematyka technika j.polski wf wf
3 1005 - 1050 religia j.angielski religia muzyka j.angielski
4 1100 - 1145 j.angielski historia plastyka przyroda j.polski
5 1200 - 1245 j.polski j.polski WF j.polski zaj.z wych.
6 1255 - 1340 zaj.rozw. zaj.wyr. informatyka   informatyka

Klasa Va

Nr. LekcjiGodzinyDni tygodnia
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 815 - 900
j.polski matematyka plastyka j.polski j.polski
2 910 - 955 wf zaj. z wych. religia religia biologia
3 1005 - 1050 historia muzyka j.polski j.angielski matematyka
4 1100 - 1145 technika j.polski geografia informatyka historia
5 1200 - 1245 j.angielski wf matematyka wf j.angielski
6 1255 - 1340     wf matematyka
7 1350 - 1435          

Klasa Vb

Nr. LekcjiGodzinyDni tygodnia
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiatek
1 815 - 900
religia wf j.polski j.angielski technika
2 910 - 955 j.angielski biologia matematyka historia j.angielski
3 1005 - 1050 matematyka geografia plastyka wf wf
4 1100 - 1145 j.polski j.polski historia j.polski informatyka
5 1200 - 1245 wf muzyka zaj. z wych. matematyka matematyka
6 1255 - 1340    
religia j.polski
7 1350 - 1435    
  wdż

Klasa VI

Nr. LekcjiGodzinyDni tygodnia
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 815 - 900
j.angielski j.polski j.polski historia j.angielski
2 910 - 955 zaj.komp. j.angielski j.polski matematyka matematyka
3 1005 - 1050 wf matematyka matematyka religia historia
4 1100 - 1145 wf muzyka religia j.polski j.polski
5 1200 - 1245 j.polski przyroda plastyka przyroda zaj.tech.
6 1255 - 1340 zaj. z wych. wf przyroda wf
7 1350 - 1435 wdż

   

Klasa VII

Nr. LekcjiGodzinyDni tygodnia
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 815 - 900
matematyka biologia chemia muzyka historia
2 910 - 955 j.polski j.polski fizyka j.polski chemia
3 1005 - 1050 j.polski historia zaj. z wych. j.niemiecki j.polski
4 1100 - 1145 fizyka geografia matematyka matematyka biologia
5 1200 - 1245 religia j.niemiecki j.angielski religia dor.zaw.
6 1255 - 1340 j.angielski matematyka plastyka geografia j.angielski
7 1350 - 1435 wf dz wf ch wf dz wf ch informatyka
8 1445- 1530 wf dz wf ch wf dz wf ch wdż

Klasa VIII

Nr. LekcjiGodzinyDni tygodnia
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 815 - 900
historia edb j.angielski religia chemia
2 910 - 955 wos geografia chemia j.angielski j.polski
3 1005 - 1050 informatyka j.polski fizyka matematyka biologia
4 1100 - 1145 j.polski matematyka j.polski j.niemiecki matematyka
5 1200 - 1245 fizyka zaj.roz.mat zaj. z wych. j.polski historia
6 1255 - 1340 religia j.niemiecki matematyka j.polski wos
7 1350 - 1435 wf dz wf ch wf dz wf ch j.angielski
8 1445- 1530 wf dz wf ch wf dz wf ch zaj.roz.j.ang