KOMUNIKAT DYREKTORA z dn. 20 maja w sprawie organizacji konsultacji dla uczniów klasy 8

Opublikowano: Maj 20, 2020

Szanowni Państwo - od 25 maja uczniowie klasy 8 mogą skorzystać z konsultacji stacjonarnych w szkole z przedmiotów egzaminacyjnych.

A) język polski - środa 15.00

B) język angielski - środa 14.30

C) matematyka - poniedziałek 14.00

 

Od 1 czerwca z konsultacji z każdego przedmiotu mogą skorzystać wszyscy uczniowie. Szczegółowy terminarz konsultacji z innych zajęć zostanie podany na początku przyszłego tygodnia.

Dodatkowo od 25 maja 2020 uczniom umożliwia się korzystanie z biblioteki szkolnej w każdą środę w godz. od 8.00-12.00.

Na konsultacje zostają przyjęci tylko ci uczniowie, których obecność została wcześniej zgłoszona przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi danego przedmiotu poprzez e-dziennik.

Chęć uczestnictwa w konsultacjach w przyszłym tygodniu należy zgłosić danemu nauczycielowi najpóźniej do tego piątku (22.05.) do godz. 12.00, natomiast od przyszłego tygodnia każdorazowo do czwartku do godz. 9.00 w tygodniu poprzedzającym konsultację. Nauczyciel danego przedmiotu potwierdzi przez e-dziennik czas i termin konsultacji.  

Jeśli konsultacja wypada w czasie, kiedy uczeń ma zajęcia online z innego przedmiotu, nieobecność na zajęciach zostaje automatycznie usprawiedliwiona.

Szczegółowa Procedura bezpieczeństwa w zakresie organizacji konsultacji została wysłana poprzez e-dziennik.

 

Z poważaniem

Agnieszka Habina

Dyrektor szkoły

 

Wszystkie wpisy