Wycieczka w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powiechchni PAN

Opublikowano: Oct. 27, 2010

W ramach realizacji projektu unijnego, zajęcia rozwijające „Przyroda z elementami ekologii” uczniowie z SP Wielka Wieś uczestniczyli w „Dniach otwartych” organizowanych co roku przez Instytut PAN przy ul. Niezapominajek 8.

Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy o skomplikowanych zjawiskach fizykochemicznych towarzyszących różnym procesom zachodzącym w przyrodzie. Pierwszym punktem programu był udział w wykładzie prowadzonym przez dr Ł. Bratasza nt. „Globalne ocieplenie – zabytki w niebezpieczeństwie”. Prowadzący wykład uświadamiał uczniów jak niebezpieczne są konsekwencje globalnego ocieplenia oraz wskazywał na sposoby zapobiegania niszczeniu. Prelekcję zakończył film pt. „Katalizatory”. Następnie uczniowie mieli możliwość obejrzenia licznych prezentacji w 4 ścieżkach zwiedzania, które obejmowały m.in.:  poznanie materii od środka, otrzymywanie paliw ciekłych, ciekawe doświadczenia fizyczno – chemiczne oparte na liofilizacji i badające parametry fizyczne, takie jak temperatura, ciśnienie, energia i światło. Pokaz doświadczeń prowadzony był przez pracowników naukowych. Każdy eksperyment został dokładnie opisany i poparty ciekawostkami. Pobyt w Instytucie  uzmysłowił uczniom, jak skomplikowana jest otaczająca nas przyroda i w dalszym ciągu podlega wielu badaniom. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem poznawali tajniki otaczającej nas rzeczywistości, a wiedzę wykorzystali w konkursie chemicznym zorganizowanym przez pracowników. Laureatami konkursu zostali: Paweł Ciszewski i Paweł Witek z kl. VI, wyróżnienie otrzymał Mateusz Kulesza. Nagrodą były dyplomy i długopisy.  Możliwość zwiedzenia Instytutu okazała się wspaniałą inspiracją do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań.

 Zajęcia są realizowane w ramach zajęć przyrodniczych z elementami ekologii projektu „Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                         opiekunowie grupy: B. Marzec, M. Stochalska - Budzyn

Wszystkie wpisy