ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowano: Dec. 6, 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś w związku zasadą zachowania uczciwej konkurencji, racjonalności i efektywności ogłasza postępowanie na Zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości.

Pobierz: medialibrary/2021/12/Zapytanie_ofertowe.pdf (plik pdf, rozmiar: 173.8 KB)
Pobierz: medialibrary/2021/12/SPWW_zał._1___do_zapytania_ofertowego.pdf (plik pdf, rozmiar: 185.9 KB)
Pobierz: medialibrary/2021/12/SPWW_zał._2___oferta_cenowa_laboratoria_przyszlosci_2.pdf (plik pdf, rozmiar: 109.6 KB)
Oferty należy składać do 13 grudnia 2021r. za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby poprzez zamawiającego, osobiście, droga elektroniczną na adres: spwielkawies@wielka-wies.pl

Wszystkie wpisy