Komunikat do rodziców dzieci w sprawie składania wniosków w systemie e-rekrutacji

Opublikowano: March 10, 2022

Szanowni Rodzice,

prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kolejność wpisywania Państwa danych przy tworzeniu profilu w systemie e-rekrutacji. Rodzic, który jako pierwszy wpisał swoje dane powinien jako pierwszy złożyć podpis elektroniczny. Ma to duże znaczenie przy prawidłowej weryfikacji złożonych podpisów. W przypadku nie zachowania prawidłowej kolejności wnioski będą zwracane do poprawy.

Nie ma również możliwości złożenia dwóch podpisów przez tę samą osobę. Aby prawidłowo podpisać wniosek, podpis elektroniczny powinien złożyć każdy z rodziców w swoim imieniu.

Dodatkowo w przypadku posiadania konta e-mail na poczcie interii, w nielicznych przypadkach pojawiały się problemy z dostarczeniem wiadomości e-mail z systemu e-rekrutacji np. z linkiem aktywacyjnym lub linkiem do złożenia podpisu przez drugiego rodzica. W takim przypadku w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie wiadomości w folderze ze spamem. Jeśli oczekiwana wiadomość nie została dostarczona, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: oswiata@wielka-wies.pl  

W przypadku problemów ze złożeniem podpisu elektronicznego czy prawidłowym działaniem programu często pomaga zmiana przeglądarki.

 

Wszystkie wpisy