Regulamin przeprowadzania dzieci przez jezdnię w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielk

Opublikowano: Sept. 4, 2023

Poniżej w linku informacje szczegółowe dotyczące zasad przeprowadzania dzieci przez jezdnię.

Informacje w nim zawarte obowiązują przez cały rok szkolny. Prosimy o zapoznanie sie z nimi.

http://www.spww.pl/site-media/medialibrary/2023/09/SPWW_Regulamin_przeprowadzania_uczni%C3%B3w_przez_jezdni%C4%99_wrzesie%C5%84_2023.pdf

Wszystkie wpisy