Rodzinny konkurs na domek z piernika

Opublikowano: Dec. 5, 2023

Młodzieżowa Rada Gminy wraz z GOKiS w Wielkiej Wsi organizuje konkurs pod hasłem: Rodzinny konkurs na domek z piernika. Jak tytuł podpowiada trzeba zaprojektować i zbudować przepiękny piernikowy domek oraz dostarczyć go na Wielkowiejski Kiermasz Świąteczny organizowany 16 grudnia br. przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Prace będą przyjmowane na stoisku konkursowym w godzinach 12.30-13.30. Ogłoszenie wyników o godz. ok. 13.45

Rodzinny konkurs na domek z piernika – regulamin.

 

I. ORGANIZACJA KONKURSU

1. „Rodzinny konkurs na domek z piernika”, zwany dalej „Konkursem”, promuje rodzinne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia poprzez kultywowanie tradycji pieczenia i ozdabiania pierników.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rodzin zamieszkujących gminę Wielka Wieś.

3. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi i Młodzieżowa Rada Gminy w Wielkiej Wsi.

II. CELE KONKURSU

1. Kultywowanie tradycji pieczenia pierników.

2. Rozwijanie umiejętności kulinarnych, plastycznych i technicznych.

3. Kształtowanie postawy rodzinnego spędzania czasu.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu są rodziny zamieszkujące teren gminy Wielka Wieś.

IV. ZASADY KONKURSU

1. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się dostarczenie do organizatora własnoręcznie wykonanego domku z piernika wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik 1). Prace należy składać na stoisko konkursowe w dn. 16 grudnia 2023r. w godz. 12.30-13.30 podczas Wielkowiejskiego Kiermaszu Świątecznego przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś.

2. Każda rodzina do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

3. Domek powinien być wykonany z ciasta piernikowego, udekorowanego jadalnymi ozdobami.

4. Zgłaszający (osoba pełnoletnia) oświadcza, że jest autorem zgłoszonego dzieła, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą i że dysponuje prawami autorskimi do projektu, wykonania i opisu zgłaszanego domku z piernika oraz, że uzyskał zgodę współautorów na udział w konkursie i warunki niniejszego regulaminu.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację danych osobowych i zdjęć domków z piernika na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu zgłoszenia, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego regulaminu, polskie prawo lub normy społeczne.

V. WYNIKI

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dn. 16 grudnia 2023r. o godz. 13.45. podczas Wielkowiejskiego Kiermaszu Świątecznego przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś.

VI. KRYTERIA OCENY

1. Domki oceniane będą pod względem jakości, estetyki i precyzji wykonania, staranności łączenia elementów, pomysłowości i kompozycji.

2. Komisja doceni oryginalną formę i styl, innowacyjne zastosowanie piernika, ciekawy pomysł i dobór różnorodnych technik dekoratorskich.

3. Dodatkowym atutem będzie wkomponowanie elementu związanego z gminą Wielka Wieś (w opisie należy podać, co to za element i gdzie się znajduje).

VII. NAGRODY

1. Nagrodzeni zostaną:

a. Zwycięzcy I, II i III miejsca.

b. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród dodatkowych.

2. Przewidziane w konkursie nagrody zostaną wręczone podczas Wielkowiejskiego Kiermaszu Świątecznego w dniu 16 grudnia 2023 r. o godz. 13.45.

Zgłoszenie do konkursu można pobrać w linku:

http://www.spww.pl/site-media/medialibrary/2023/12/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_-_zg%C5%82oszenie_do_konkursu_na_Piernikowy_domek.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie wpisy