Zbiórka karmy i akcesoriów dla psów i kotów dla schroniska „Rafik” w Bolesławiu.

Opublikowano: Dec. 12, 2023

W naszej szkole zorganizowana została zbiórka karmy dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Rafik” w Bolesławiu. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego został zorganizowany kiermasz, z którego środki finansowe w części zostały przeznaczone na zakup 20 smyczy i 20 obroży dla psów.

Dzięki dodatkowym obrożom i smyczom więcej psów będzie mogło wychodzić na spacery z wolontariuszami. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Organizatorem i koordynatorem akcji była pani Grażyna Pogan wraz z Samorządem Uczniowskim. Cieszymy się, że tak wielu uczniów klas 1-8 odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w tej akcji . Szczególnie podziękowania kierujemy do uczniów z klas 7 i 8 za tak duże zaangażowanie, wspólny wyjazd do Schroniska i czas spędzony z psami na spacerze. Z tego miejsca jeszcze raz serdeczne podziękowania przekazujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za tak liczne włączenie się w tą akcję charytatywną. 

Wszystkie wpisy