Odznaka Wielkiego Serca

Opublikowano: Jan. 25, 2024

Bardzo dziękujemy Fundacji MÓJ SEN za przyznaną odznakę. Jest to ogromne wyróżnienie i docenienie inicjatyw naszych uczniów. W obliczu takiego docenienia esteśmy zmobilizowani do dalszego działania!

Wszystkie wpisy