Rekrutacja do klasy I - DLA DZIECI SPOZA OBWODU

Opublikowano: March 1, 2024

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klasy I szkoły podstawowej dla dzieci spoza obwodu danej szkoły będzie prowadzona elektronicznie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl/. Rekrutacja odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 20/O/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku.

UWAGA: Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym. DOTYCZY DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY.

Zarządzeniem nr 20/O/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku (pliki do pobrania):

medialibrary/2024/03/Zarzadzenie-rekrutacja_2024-2025.doc

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od dnia 6 maja 2024 roku

do dnia 17 maja 2024 r.

do godz. 15⁰⁰

 

 

od dnia 24 czerwca 2024 roku 

do dnia  28 czerwca 2024 r.

do godz. 15⁰⁰

 

2.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
 o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentóW
 potwierdzających spełnianie przez kandydata
 warunków lub kryteriów branych pod uwagę
 w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
 przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
 o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia
 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

 

 

do dnia 24 maja 2024 r.

 

 

do dnia 05 lipca 2024r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

27 maja 2024 r.

do godz. 15⁰⁰

 

08 lipca 2024 r.

do godz. 15⁰⁰

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia dziecka

 

od dnia 28 maja2024 roku 

do dnia 05 czerwca  2024 r.

do godz. 15⁰⁰

 

od dnia 09 lipca 2024 roku 

do dnia 17 lipca 2024 r.

do godz. 15⁰⁰

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

10 czerwca 2024 r.

do godz. 15⁰⁰

 

18 lipca 2024 r. do godz. 15⁰⁰

Wszystkie wpisy