Dzień Bezpieczeństwa Powiatu Krakowskiego.

Opublikowano: June 14, 2024

14 czerwca Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie we współpracy z Gmina Wielka Wieś przeprowadziła w naszej szkole warsztaty dla uczniów dotyczące bezpiecznej ewakuacji w razie wystąpienia zagrożenia. Kapitan p. Bartłomiej Jurek oraz młodszy kapitan p. Kacper Srokowski w bardzo przystępny i ciekawy sposób przekazali naszym uczniom wiedzę dotyczącą zachowania się podczas ewakuacji.

Wszyscy uczestnicy szkolenia wyposażeni w tak potrzebną wiedzę na pewno będą umieli się odpowiednio zachować w obliczu zagrożenia. Następnie uczniowie klasy 4 udali sie pod Urząd Gminy Wielka Wieś gdzie uczestniczyli w pokazach i ćwiczeniach przygotowanych przez Komendę Miejską PSP.  Nasi uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat reagowania w sytuacjach zagrożenia, obserwowali pokaz gaszenia pożaru oleju w kuchni, mieli okazję wypróbować możliwości sprzętu gaśniczego. Asekurowani przez strażaków trenowali też sprawność wspinania się. Po wysiłku zregenerowaliśmy siły, korzystając z przysmaków strażackiego bufetu. Dziękujemy!

Wszystkie wpisy