Projekt Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" - Sztuka natury szuka!

Opublikowano: June 20, 2024

W II półroczu nasi uczniowie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym pod hasłem "Sztuka natury szuka" 😎. Udało się go zrealizować dzięki pozyskanym, przez działające przy szkole Stowarzyszenie "Uśmiech dziecka", funduszom o łącznej wartości 3500zł. Całość projektu została dofinansowana z budżetu Gmina Wielka Wieś 😘

Projekt obejmował cykl warsztatów i wycieczek o tematyce przyrodniczej dla uczniów wybranych klas. Prowadzone dla dzieci zajęcia skupiały się na artystycznym ujęciu piękna przyrody – zwłaszcza najbliższej okolicy (bogactwo przyrodnicze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej). Uczniowie uczestniczyli w zajęciach artystycznych z ceramiki oraz malowania na jedwabiu - motywem przewodnim spotkań była fauna OPN-u.
Dodatkowo klasy II i VI wzięły udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Ojcowskim Parku Narodowym, które przybliżyły charakterystyczną dla tego miejsca przyrodę. Zajęcia łączone były z lekcjami w terenie 🚶🚶‍♀️.
Aby utrwalić całą zdobytą wiedzę dzieci tworzyły edukacyjne lapbooki, które zawierały najważniejsze informacje o Parku oraz jego bogactwie

Wszystkie wpisy