DZIEŃ z PASJĄ- MISTRZ I UCZEŃ

Opublikowano: Feb. 10, 2012

W tym roku szkolnym uczniowie poza zwykłymi zajęciami lekcyjnymi mogli rozwijać swoje pasje i talenty. Jedną z tych form były organizowane warsztaty w ramach wolontariatu studenckiego PROJEKTOR, a dotyczyły ekologii i nauki języka migowego. Stały się czynnikiem motywującym uczniów do działań. Postanowiliśmy odpowiednio do ich potrzeb i możliwości zorganizować Dzień z Pasją pod hasłem „MISTRZ I UCZEŃ”.

Utalentowani w sposób mistrzowski zaprezentowali się w modelarstwie, makramie, gimnastyce artystycznej, wspinaczce po linie, szachach, śpiewie, tańcach, grze na instrumentach, recytacji wierszy, obsłudze programów komputerowych i wreszcie przekazem zgromadzonych źródeł informacji  w postaci plakatu „Bank informacji”. Obchody dnia z pasją rozpoczęło przedstawienie „Przypowieść o talentach”. Jako wzór pasjonaty uznano sławnego matematyka Karola Gaussa. W trakcie prezentowania swoich umiejętności mistrzowie – pasjonaci przekazywali swoje talenty pozostałym uczniom, którzy zwiedzali każde stanowisko i przechodzili „kurs mistrz - uczeń”. Za naukę otrzymali odpowiednią pieczątkę i tytuł „uczeń mistrza”. Każdy talent, który uczniowie pokazali ma swoje źródło powstania. Są to między innymi kółka zainteresowań, kursy muzyczne, GOKiS, zajęcia taneczne jak i typowe lekcje przedmiotowe. Jesteśmy dumni z twórczej postawy naszych uczniów i wspaniałej współpracy z rówieśnikami. Uhonorowaniem pasjonatów nauk przyrodniczych było wręczenie dyplomów. Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Olimpusa Przyrodniczego /sesja jesienna/ uzyskał Arkadiusz Wójtowicz – kl. V, dyplomy  uczestnictwa otrzymali: K. Udziela, A. Piechowicz, D. Krężołek, K. Kulon, N. Wiącek, W. Żurek i P. Galon.  Karolina Udziela otrzymała również dyplom za udział w dwóch etapach Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego, uzyskując wysokie wyniki.

Wszystkim pasjonatom życzymy bezpiecznego „białego szaleństwa” w czasie ferii zimowych.

organizatorzy imprezy: Agnieszka Pudełko, Bogusława Marzec

Wszystkie wpisy