Spotkanie z strażakiem

Opublikowano: March 7, 2012

Dnia 5 marca 2012r. odbyło się spotkanie z Panem Wojciechem Galonem, licencjonowanym strażakiem.

Tematem spotkania było przekazanie wiadomości na temat wiedzy pożarniczej, miedzy innymi: co to jest pożar, jak należy się zachować w czasie pożaru, kogo należy powiadomić, jakiego sprzetu używa się do gaszenia pożarów. Spotkanie to posłużyło uczniom jako przygotowanie do gminnego konkursu wiedzy pożarniczej.

 

Wszystkie wpisy