Zlot Nietoperzy 2012

Opublikowano: May 11, 2012

W czwartek, 10 maja 2012r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w konkursie "Zlot Nietoperzy 2012". Celem rajdu było aktywne włączenie się do obchodów „Dnia Ziemi”, integracja młodzieży z różnych szkół Gminy Wielka Wieś, poszerzenie wiedzy o OPN i jego osobliwościach przyrodniczo - historycznych.

Trasa rajdu /8 km!/ wiodła z Woli Kalinowskiej na Złotą Górę w Ojcowie. Na trasie drużyny zdobywały punkty z zakresu przyrody i historii OPN /max 3 pkt./, rozpoznawania obiektów krajobrazu /max 9 pkt./, orientowania mapy i wyznaczania azymutów /max 6 pkt./, rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów /max 6 pkt./. Na czterech stanowiskach kontrolnych zespoły o nazwach: „Przyrodnicy”; „Ekolodzy”; „Wędrowcy”; „Znawcy”; „Rajdowcy”; „Badacze” oraz „Odkrywcy” zdobyły kolejno po 23, 22, 20 i 16 pkt. na 24 możliwych. Każda grupa miała wyznaczonych doradców. Wszyscy pracowali dzielnie i wykazali się dużą wiedzą, operatywnością i wzorową współpracą w zespole. Mimo dość wysokiej punktacji zespoły nie uzyskały czołowych miejsc, ale liczy się ich aktywna postawa i zaangażowanie!

nauczyciel przyrody: B. Marzec

Wszystkie wpisy