Egzamin na "Kartę rowerową"

Opublikowano: May 24, 2012

Dnia 23 maja 2012r. został przeprowadzony egzamin praktyczny na kartę rowerową.

W ramach wychowania komunikacyjnego na lekcjach techniki uczniowie poznali znaki drogowe, manewry w ruchu drogowym oraz ogólne zasady ruchu drogowego. Z części teoretycznej zostały przeprowadzone dwa testy, z których uczniowie uzyskali pozytywne oceny i zaliczenie na arkuszu zaliczeń. Umiejętność prowadzenia roweru oraz stosowania wiedzy w praktyce sprawdził na placu manewrowym przy szkole policjant z Komendy Policji w Zielonkach. Wszyscy zdający uzyskali wynik pozytywny i stali się posiadaczami „Karty Rowerowej”. Dokument ten uprawnia do poruszania się po drodze publicznej. Prowadzący egzamin z przyjemnością obserwował prawidłowe zachowanie młodych rowerzystów i życzył im bezpiecznej jazdy.

nauczyciel techniki B. Marzec                                                                                              

Wszystkie wpisy