Warsztaty przyrodnicze – „Z przyrodą w praktyce”

Opublikowano: Jan. 24, 2011

W ramach realizacji zajęć przyrodniczo-ekologicznych odbyły się warsztaty nt. „W wodzie i nad wodą” oraz „Wiedza przyrodnicza w praktyce”.

Celem zajęć było poznanie środowiska wodnego poprzez wykonanie modelu doliny rzeki, diagramu użytkowania terenów nad rzeką oraz wskaźnika zużycia wody w gospodarstwie domowym. Prace projektowe znajdują się na wyposażeniu kl. V i są do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych. W trakcie prac modelarskich zostały przeprowadzone doświadczenia, których celem było badanie właściwości wody. Ćwiczenia praktyczne pozwoliły uczniom ocenić, jak wiele tajemnic kryje woda jako substancja i środowisko życia. W drugiej części zajęć uczniowie gromadzili informacje o organizacjach ekologicznych, klubach, stowarzyszeniach, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Dokumentem pracy stał się plakat „Organizacje Ekologiczne w Polsce i na Świecie”. Podsumowaniem zajęć było rozwiązywanie w grupach kart pracy „Podróż z mapą”. Całość tematyki zajęć opierała się na przygotowaniu uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu EkoPlaneta 2011, który odbędzie się 3 marca 2011r.

  opiekun grupy: B. Marzec

Wszystkie wpisy