Przyjaciele przyrody

Opublikowano: Jan. 27, 2011

Jako bliscy sąsiedzi Ojcowskiego Parku Narodowego zwracamy uwagę na piękno otaczającej nas przyrody, której nieodłącznym elementem są nietoperze.

Uczniowie kl. I – V wzięli udział w konkursie plastycznym „Podkowiec mały – nasz ulubiony nietoperz” zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego wraz z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „proNatura”. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań nietoperzami – zwierzętami chronionymi oraz upowszechnianie ich pozytywnego wizerunku. Wykonanie prac poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca naturalne środowisko podkowca i cechy charakterystyczne jego wyglądu. Uczniowie zebrali potrzebne materiały i przystąpili do działania. Efekt -  to wiele interesujących prac, spośród których szkolna komisja konkursowa wybrała 6 zgodnie z regulaminem organizatora. Będą one reprezentować szkołę w etapie wojewódzkim. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.02.11.

Koordynator B. Głód

Wszystkie wpisy