Warsztaty przyrodnicze

Opublikowano: Feb. 21, 2011

W ramach realizacji zajęć przyrodniczo-ekologicznych 18 lutego 2011r. odbyły się warsztaty nt. „Poznanie najbliższej okolicy”.

Celem zajęć było poznanie bogatej flory OPN, zwłaszcza kserotermicznej. Prezentację multimedialną „Murawy naskalne” poprowadzili pracownicy Ośrodka Edukacyjnego. W trakcie wykładu podkreślono problem trudnych warunków do rozwoju roślin skalnych wynikający m.in. z walki o glebę i słońce. Prezentowane zdjęcia opisane słownym komentarzem dały możliwość zapamiętania i rozpoznawania roślin typowych dla skał wapiennych, wśród nich: macierzanka wczesna i austriacka, trawa kostrzewa, turzyca stepowa, ostnica Jana, lebiodka pospolita, bodziszek czerwony i in. Ekologicznym akcentem prezentacji była idea ochrony aktywnej prowadzona na terenie OPN oparta na działaniach takich jak: oddrzewianie okolic muraw lub sprowadzanie gatunków do ponownego rozwoju. Wiedza okazała się przydatna dla uczniów, gdyż stanowi poszerzenie tematyki lekcyjnej a także kształci postawę proekologiczną. W drugiej części zajęć przyrodnicy rozpoznawali gatunki drzew i krzewów oraz pojedyncze skały i obiekty stanowiące szczególne walory krajobrazowe. Uczniowie udokumentowali pracę w postaci plakatów: „Flora OPN” i „Skały wapienne OPN”.

Całość tematyki zajęć opierała się na przygotowaniu grupy do konkursu wiedzy przyrodniczej „Zlot Nietoperzy 2011”.

opiekun grupy: B. Marzec

Wszystkie wpisy