Warsztaty przyrodnicze

Opublikowano: March 20, 2011

W ramach realizacji projektu unijnego 18 marca odbyły się warsztaty: „Organizacje Ekologiczne w Polsce i na Świecie”.

Celem zajęć było poznanie kampanii prowadzonych przez Greenpeace obejmujących dwa główne obszary ochrony środowiska: odnawialne źródła energii oraz ochronę mórz i oceanów. Zaproszeni wolontariusze z krakowskich uczelni przygotowali dla uczestników zajęć prezentację multimedialną o wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii, której zwolennikiem jest międzynarodowa niezależna organizacja GREENPEACE tzn. "Zielony Pokój". Prelegenci podkreślili jak ważna jest produkcja „zielonej energii” wynikająca z dwóch powodów: wyczerpaniu ulegają nieodnawialne surowce oraz wykorzystanie ich ma negatywny wpływ na środowisko. Pokazy przeplatane były komentarzem, dyskusją i zabawami ekologicznymi: wieje wiatr, uruchamiamy turbinę, tworzymy nurt rzeki. Aby udokumentować działania szkoły na rzecz ochrony środowiska szkolni przyjaciele przyrody wykonali plakat opisujący wspaniałe postawy proekologiczne całej społeczności szkolnej, które są godne podziwu i uznania. W zajęciach ekologicznych uczestniczyli również uczniowie klas młodszych. Dziękujemy wolontariuszom za rozpowszechnianie działań ekologicznych i inspirowanie do starań na rzecz ochrony przyrody.

Opiekun grupy: B. Marzec

Wszystkie wpisy