Podsumowanie konkursów artystycznych

Opublikowano: April 11, 2011

Konkurs plastyczny dotyczący pracy strażaków co roku wzbudza wśród uczniów wiele emocji. Przystępują do niego chętnie i wykazują się niezwykłą pomysłowością. Niedawno poznaliśmy laureatów etapu gminnego organizowanego przez GOKiS.

Wybrane prace godnie reprezentowały naszą gminę w etapie powiatowym. W grupie I do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się dwóch uczniów z kl. II Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi: Jakub Hojda i Kacper Dziura. Chłopcy wykonali prace na zajęciach koła plastycznego pod kierunkiem p. B. Głód w ramach realizacji projektu innowacyjnego „W krainie barw”. Laureaci uczestniczyć będą w uroczystości wręczenia nagród zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie dnia 28 kwietnia.

Cennymi nagrodami już cieszą się zwycięzcy konkursu „Podkowiec mały – nasz ulubiony nietoperz”: Kacper Dziura i Bartłomiej Łysek z kl. II. Zachęcamy do uczestniczenia w konkursach artystycznych pozaszkolnych. Umożliwiają one wykazanie się uczniów zdobytymi umiejętnościami, zaprezentowanie uzdolnień, spróbowanie własnych sił w rywalizacji z rówieśnikami w gminie, powiecie czy województwie.

Wszystkie wpisy