Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Opublikowano: Gru. 27, 2017

27 listopada odbył się etap szkolny tegorocznej edycji Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs na poziomie szkół podstawowych organizowany jest już po raz czwarty. Obejmuje on i poszerza treści podstawy programowej z języka angielskiego i podzielony jest na 3 etapy, odpowiadające poziomom językowym A2 (etap szkolny), B1 (etap rejonowy) oraz B2 (etap wojewódzki).

Główne cele konkursu to wyłanianie talentów językowych u uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie nauką języka angielskiego, rozwijanie ich umiejętności komunikacyjnych oraz ciekawości poznawczej związanej z różnymi aspektami języka oraz kultury krajów anglojęzycznych, a także promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. Tegoroczna edycja, począwszy od etapu rejonowego sprawdza wiedzę uczniów na temat historii Londynu oraz wiedzę o rodzinie królewskiej.

W tym roku w konkursie wzięło udział 17 uczniów klas 5, 6 i 7 naszej szkoły. Uczestnicy konkursu musieli stawić czoła 10 trudnym zadaniom z obszaru umiejętności rozumienia tekstu pisanego, gramatyki, leksyki oraz znajomości i stosowania funkcji językowych. Na wyniki konkursu musieliśmy czekać dość długo, bo aż do 15 grudnia-jednak, jak się okazało w dniu ich ogłoszenia, czekać było zdecydowanie warto!

Z radością chcielibyśmy poinformować, że aż 7 uczniów Szkoły w Wielkiej Wsi zakwalifikowało się do etapu rejonowego, co niewątpliwie należy uznać za nasz sukces! Tym większy, że jesteśmy szkołą dość małą – jednak osiągnięty przez nas wynik prezentuje się bardzo dobrze na tle wielu innych, dużo większych szkół biorących udział w konkursie. Ogromne zatem gratulacje dla sześciu uczniów klasy 7: Oliwii Chwast, Izabeli Marek, Gabrysi Sroki, Kasi Hejmo, Szymona Borusiewicza i Daniela Manikowskiego, a także dla uczennicy klasy 5, Julii Marek, która osiągnęła 3 najlepszy wynik w szkole! Well done!

Dziękujemy także pozostałym uczestnikom, z których dwoje było o mały włos od osiągnięcia wyniku dającego awans do kolejnego etapu. Życzymy Wam więcej szczęścia za rokJ

Jeszcze raz gratulujemy naszym zwycięzcom i „krzyżujemy palce” w nadziei na powtórzenie tak dobrych wyników 25 stycznia podczas etapu rejonowego. Życzymy Wam owocnych przygotowań, good luck!   

 

Adam Kubera

Wszystkie wpisy