Konkurs plastyczny

Opublikowano: Marzec 13, 2018

Drodzy uczniowie zapraszamy do udziału w konkursie na logo obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej im. KS. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM: „ZAPROJEKTUJ LOGO OBCHODÓW 100-LECIA SZKOŁY  IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W WIELKIEJ WSI”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pt: „ZAPROJEKTUJ LOGO OBCHODÓW 100-LECIA SZKOŁY IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W WIELKIEJ WSI”  prezentującego twórczość plastyczną dzieci w wieku szkolnym.

§2

Organizatorem konkursu jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W WIELKIEJ WSI.

§3

Celami konkursu są:

  • rozwijanie oraz prezentowanie twórczości plastycznej dzieci w wieku szkolnym,
  • rozwijanie wyobraźni dzieci i wrażliwości estetycznej,
  • angażowanie uczniów w obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi,
  • czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§4

Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Konarskiego

w Wielkiej Wsi.

§5

Każdy uczeń może wykonać i przedstawić jedną pracę.

 

§6

Format i technika prac dowolna (akwarele, olej, wydzieranka, węgiel, metoda kropkowana oraz przestrzenna).

 

PRZEBIEG I ROZSTRZCZYGNIĘCIE KONKURSU

§7

  1. Prace konkursowe należy oddawać do pani Magdaleny Nogieć-Stach.
  2. Termin składania prac: 21 marca 2018 roku.
  3. Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników: 28 marzec 2018 rok na stronie internetowej i portalu Facebook organizatora.
  4. Termin wręczenia nagród – na najbliższym apelu szkolnym ustalonym przez Radę Pedagogiczną.

§8

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody.

§9

Prace zostaną ocenione pod względem: staranności wykonania, pomysłowości, samodzielności dzieci, wrażeń artystycznych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych.

§11

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad konkursu nawet w trakcie  jego trwania.  

Wszystkie wpisy